Når trenger jeg kassaapparat?

Når er et foretak nødt til å ha kassaapparat, og hvilke krav stilles til dokumentasjonen?

Kontantsalg krever at du har kassaapparat

Enkelt og greit: Kontantsalg krever at du har kassaapparat. Dette styres av den ganske nye bokføringsloven og den tilhørende bokføringsforskriften.

 

Kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparat

Bokføringsforskriften § 5-3-2 første punktum sier:

«Bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system og dokumentere
kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport, med mindre annet er bestemt i denne forskrift.

 

Kassaapparatet skal kunne skrive salgsdokumentasjon

Kassaapparatet skal kunne skrive salgsdokumentasjon (kvittering) til kunden for hvert salg og beløpet som registreres skal være lett synlig for kunden
med mindre det er vanskelig gjennomførbart. Kvittering skal alltid skrives ut når beløpet som registreres på kassaapparatet ikke er lett synlig.”

 

Krav til daglige rapporter fra ditt kassaapparat

Bokføringsforskriften § 5-3-3 sier i tillegg:

«Det skal daglig utarbeides daterte nummererte summeringsstrimler (z-rapporter) eller tilsvarende rapporter over opplysninger som er registrert på
kassaapparat, terminal eller likeverdig system. Dette kan skje ved at opplysningene lagres i systemet, slik at rapportene til enhver til kan skrives ut,
eller ved at rapportene skrives ut ved daglig opptelling av kassabeholdning. Klokkeslett for utkjøring fra kassaapparatet skal fremgå av rapportene.

 

Krav til datering av dokumentasjon hentet fra kassaapparat

Dokumentasjon av kontantsalg sammenholdt med daglig opptelling av kassabeholdning skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av
kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares.»

Mest populære

  • Analyse av kundetilfredshet

    Hvordan måle og analysere kundetilfredshet?

    Kundelojalitet og kundetilfredshet er noen av de sterkeste driverne for lønnsomhet. Samler man inn data for å måle kundetilfredshet i selskapet, kan man enkelt skape seg innsikt og kunne ta beslutninger raskt, ved hjelp av datavisualisering. 

  • Planlegge arbeid og turnus

    Høytidsturnus – hvordan er reglene?

    Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.