Når er gaver gitt av arbeidsgiver skattefrie?

Fra 1. januar 2019 er det nye regler og grenser for trekkfrie gaver i arbeidsforhold.

Gave på jobb

Generell ordning/naturalytelse

Vilkåret om at gaver i arbeidsforhold må gis som ledd i en generell ordning videreføres. Dette vilkåret vil imidlertid ikke gjelde for gaver som gis av en tredjepart, dvs fra kunder eller leverandører. At gavene må være naturalytelser (ikke kontanter) gjelder fortsatt.

Gaver fra kunder/leverandører

Nedenfor finner du en tabell med satser for de nye reglene for 2020. En viktig endring er at verdien av gaver fra kunder og leverandører inngår i de maksimale fordelsbeløpene.

Arbeidsgiver ansvarlig

Som arbeidsgiver ble du fra 2019 ansvarlig for å fange opp, vurdere og eventuelt lønnsrapportere skattepliktige fordeler. I tillegg skal du også beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av gaver som kunder/leverandører gir til dine ansatte når de skattefrie beløpsgrense er passert.

Eksempel på gaver fra arbeidsgiver/leverandør

Ansatt som fyller 50 år mottar gave fra sin arbeidsgiver til en verdi av kr 3 000,- I tillegg mottar vedkommende også gaver fra en av arbeidsgivers leverandører til en verdi av kr. 2 000,–. Til sammen har gavene da en verdi på kr. 5 000,–. Skattefri grense er kr. 4 000,–. Det overskytende av den skattefrie grensen er skattepliktig. Arbeidsgiver må her lønnsinnberette fordel på kr 1 000,–, og beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Les også: Må du betale skatt på bonuspoeng? 

Interne reglement

Arbeidsgiver kan i sine interne reglement bestemme at ansatte ikke kan motta gaver fra kunder eller leverandører, eller at de ansatte kun har lov til å motta gaver av bagatellmessig verdi, som f eks blomster, konfekt eller en rimelig flaske med vin.

I de tilfeller arbeidsgiver ikke setter slike begrensninger, bør det lages rutiner for hvordan ansatte skal forholde seg når de mottar gaver fra kunder og leverandører. Vi mener det er viktig at arbeidsgiver informerer sine ansatte om det nye regelverket.

Vilkår og satser per 1. januar 2019

Type anledning

Verdi, sammenlagt fra arbeidsgiver og kunde/leverandør

Ved ansettelse i bedriften i 20 år, deretter hvert tiende årkr 8 000 NB! (Egen sats for gullklokke med inskripsjon gjelder ikke fra 2019)
Årlige gaver, f eks julekurvKr 2 000
Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25Kr 4 000
Ansatt gifter segKr 4 000
Ansatt slutter i bedriften etter minst 10 årKr 4 000
Ansatt går av med pensjonKr 4 000
Ansatte fyller 50 år, deretter ved runde årKr 4 000
Dersom bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50NB! Gjelder ikke fra 2019
Forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriftenNB! Gjelder ikke fra 2019

Er du oppdatert innenfor lønn & personal?

I løpet av året er det mange store og viktige endringer på lønns- og personalområdet – som alle bedrifter blir berørt av. Delta på kurset Regeloppdatering 2019 og bli oppdatert.

Les mer om Regeloppdateringskurset og meld deg på

 

Mest populære