Gave på jobb

Når er gaver gitt av arbeidsgiver skattefrie?

Det nærmer seg jul, og med det kommer spørsmålet om arbeidsgiver kan gi sine ansatte julegaver uten at de ansatte må skatte av gaven.

Julegaver

Som utgangspunkt er alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold skattepliktig inntekt. Det er imidlertid noen unntak som det kan være verdt å vite om.

Generell ordning

For å få skattefritak må gaven gis som en generell ordning i bedriften. Det betyr da at julegave må gis til alle ansatte. Gaver i forbindelse med jubileer må også gis etter en generell ordning, hvis ikke vil de være skattepliktige. Skattefrie gaver kan ikke være kontanter. Det er imidlertid anledning til å gi gavekort så lenge de ikke kan veksles inn i penger.

Samlet verdi Kr 1 000,- pr inntektsår

Samlet verdi av årlige gaver (ikke jubileumsgaver) pr ansatt kan ikke overstige kr 1 000,-. Det betyr at verdien av påskegave, sommergave og julegaver til sammen ikke må utgjøre en høyere verdi enn kr 1 000,-. Det er verdien utover kr 1 000,- som i så fall vil være skattepliktig fordel.

Tenker du på å gi dine ansatte julegave, må du derfor sjekke opp om det er gitt gaver tidligere i år når det skal vurderes om julegaven kan gis skattefritt.

Bagatellmessig verdi

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi anses ikke å være skattepliktig fordel. Eksempler på det er blomster, konfekt og en rimelig flaske med vin. Slike gaver er skattefrie selv om det samme år ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver.

Jubileumsgaver

Det er andre beløpsgrenser når det gjelder jubileumsgaver. I tabellen nedenfor ser du vilkår og satser for når disse gavene kan gis skattefritt i 2018.

Type anledning

Verdi, gave gitt av arbeidsgiver

Ved ansettelse i bedriften i 25, 40, 50 eller 60 år kr 8 000
Ved ansettelse i bedriften i 25, 40, 50 eller 60 år Kr 12 000 for gullklokke med inskripsjon
Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25 Kr 3 000
Ansatt gifter seg Kr 3 000
Slutter i bedriften etter minst 10 år Kr 3 000
Går av med pensjon Kr 3 000
Ansatte fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år Kr 3 000
Dersom bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50 Kr 4 500
Forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften Kr 2 500

Nye regler fra 2019

Fra 1. januar 2019 er det nye regler og grenser for trekkfrie gaver i arbeidsforhold.

Generell ordning/naturalytelse

Vilkåret om at gaver i arbeidsforhold må gis som ledd i en generell ordning videreføres i 2019. Dette vilkåret vil imidlertid ikke gjelde for gaver som gis av en tredjepart, dvs fra kunder eller leverandører. At gavene må være naturalytelser (ikke kontanter) vil fortsatt gjelde.

Gaver fra kunder/leverandører

Nedenfor finner du en tabell med satser for de nye reglene fra 2019. En viktig endring er at verdien av gaver fra kunder og leverandører inngår i de maksimale fordelsbeløpene.

Arbeidsgiver ansvarlig

Som arbeidsgiver blir du fra 2019 ansvarlig for å fange opp, vurdere og eventuelt lønnsrapportere skattepliktige fordeler. I tillegg skal du også beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av gaver som kunder/leverandører gir til dine ansatte når de skattefrie beløpsgrense er passert.

Eksempel på gaver fra både arbeidsgiver og leverandør

Ansatt som fyller 50 år mottar gave fra sin arbeidsgiver til en verdi av kr 3 000,- I tillegg mottar vedkommende også gaver fra en av arbeidsgivers leverandører til en verdi av kr 2 000,-. Til sammen har gavene da en verdi på kr 5 000,-. Skattefri grense er kr 4 000,-. Det overskytende av den skattefrie grensen er skattepliktig. Arbeidsgiver må her lønnsinnberette fordel på kr 1 000,- , og beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Interne reglement

Arbeidsgiver kan i sine interne reglement bestemme at ansatte ikke kan motta gaver fra kunder eller leverandører, eller at de ansatte kun har lov til å motta gaver av bagatellmessig verdi, som f eks blomster, konfekt eller en rimelig flaske med vin.

I de tilfeller arbeidsgiver ikke setter slike begrensninger, bør det lages rutiner for hvordan ansatte skal forholde seg når de mottar gaver fra kunder og leverandører. Vi mener det er viktig at arbeidsgiver informerer sine ansatte om det nye regelverket.

Nedenfor har vi laget en tabell hvor du finner vilkår og satser som gjelder fra 1. januar 2019.

 

Type anledning

Verdi, sammenlagt fra arbeidsgiver og kunde/leverandør

Ved ansettelse i bedriften i 20 år, deretter hvert tiende år kr 8 000
NB! (Egen sats for gullklokke med inskripsjon gjelder ikke fra 2019)
Årlige gaver, f eks julekurv Kr 1 000
Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25 Kr 4 000
Ansatt gifter seg Kr 4 000
Ansatt slutter i bedriften etter minst 10 år Kr 4 000
Ansatt går av med pensjon Kr 4 000
Ansatte fyller 50 år, deretter ved runde år Kr 4 000
Dersom bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50 NB! Gjelder ikke fra 2019
Forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften NB! Gjelder ikke fra 2019

Er du oppdatert på nye regler som kommer innen Lønn & HR neste år?

Vi har laget et webinar som gir deg et kort sammendrag over de viktigste endringene: Webinar – Oversikt over nye regler innen lønn og personal i 2019.

Les mer om webinaret her

Skatt på rabatt og bonuspoeng? Les om de nye reglene fra 1. januar 2019 her.

Ivar Grøndahl jobber som seniorrådgiver i Visma Software, hovedsaklig med kursvirksomhet og regelsupport og bistand til brukere av Huldt & Lillevik Lønn. Han har jobbet med rådgivning og opplæring innen lønn og personal siden 1991.
Connect with Ivar: