Gå til hovedsiden

Næringsoppgave1 for 2011: Du kan bruke fjoråret som mal

Det er ingen nye poster i årets næringsoppgave, så fjorårets kan brukes som mal. For ett år tilbake var det bare et par minimale endringer i skjemaet, og nå altså ingen. Presisering om transportmidler gjentas Skattedirektoratet understreker for tredje året på rad i sin egen rettledning at postene 7000 – 7080 kun skal brukes til […]

Det er ingen nye poster i årets næringsoppgave, så fjorårets kan brukes som mal.

For ett år tilbake var det bare et par minimale endringer i skjemaet, og nå altså ingen.


Presisering om transportmidler gjentas
Skattedirektoratet understreker for tredje året på rad i sin egen rettledning at postene 7000 – 7080 kun skal brukes til transportmidler, ikke anleggsmaskiner o.l..

Kostnader knyttet til maskiner og redskaper som nyttes i produksjonen (eks traktor, gravemaskin, skurtresker, lassbærer, showel,  mv) skal i stedet føres i postene 6200, 6695 og 7500.

Så mye feil gjøres det her at direktoratet bruker utropstegn i presiseringen.


Næringsoppgaven mv på nettet
Du finner næringsoppgaven i PDF eller Word under «Skjemaer» på www.skatteetaten.no.

Det er mulig å fylle ut skjemaet på skjermen og deretter printe det ut med tallene på plass. Da kan du sende inn næringsoppgaven i papirversjon, hvis du velger det. Det samme gjelder de andre skatteskjemaene.

Utfylt skjema (i Word-formatet) kan forøvrig lagres i din PC – med utfylte poster i behold – og hentes fram ved behov, for ytterligere bearbeiding eller for utprint.


Levering i Altinn
Det alternativet som de fleste nå bruker, er imidlertid helelektronisk levering av selvangivelse, næringsoppgave mv via Altinn.

Tips! Også om du leverer via Altinn, kan det i noen sammenhenger være lurt å fylle ut skjemaene i forkant, enten med tallene skrevet inn på blankt skjema eller skrevet inn i skjemaet mens det er på skjermen og så printet ut. Dette er særlig hvis du har behov for å skaffe deg ytterligere oversikt før du starter utfyllingen etter å ha logget deg inn på Altinn.

Altinn-levering har også den fordelen at utfylt næringsoppgave og andre skatteskjemaer vil ligge lagret og tilgjengelige i ti år framover.


Tilleggsskjemaer: Personinntekt, bil- og avskrivning
Enkeltpersonforetak med næringsinntekt skal i tillegg til Næringsoppgave 1 også levere skjemaet RF-1224 ”Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2011”.

Merk! For de fleste selvstendig næringsdrivende er det disse to skjemaene som leveres sammen. I tillegg kommer eventuelt avskrivnings- og bilskjema:

  • Har du investeringer som medfører saldoavskrivning, må du normalt også levere skjemaet RF-1084 «Avskrivning 2011” og – dersom det er aktuelt – RF-1219 «Gevinst- og tapskonto 2011».
  • Krever du fradrag for kostnader vedrørende stasjonsvogn, varebil, lastebil under 7,5 tonn eller personbil (nyttet mer enn 6000 km i næring), skal RF-1125 ”Bruk av bil 2011” leveres sammen med selvangivelsen.


Kun én næringsoppgave!
Driver du flere næringer? Du skal likevel kun levere ett eksemplar av Næringsoppgave 1. Dette gjelder både levering elektronisk (Altinn) eller på papir.

Tips! Leverer du på papir har du muligheten til å sende inn datautskrift i stedet for selve næringsoppgaven. Men det er detaljerte krav til innhold, utforming, kvalitet og format på denne utskriften.


Skatteplikt til flere kommuner?
Har du skatteplikt til flere kommuner, leveres selvangivelsen med alle pliktige vedlegg likevel bare til ett skattekontor.

Enkeltpersonforetak med skatteplikt til flere kommuner oppfordres til å levere RF-1034 ”Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner 2011” som vedlegg til selvangivelsen.


Ikke organisasjonsnummer
Selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak skal kun oppgi sitt fødselsnummer (11 siffer) på næringsoppgaven. Har du organisasjonsnummer fra Brønnøysund, skal du likevel ikke ta det med i næringsoppgaven. Bare selskaper skal oppgi sitt organisasjonsnummer her.


Regnskapsfører
Spørsmålene om ekstern regnskapsfører på næringsoppgavens side 1 skal du svare JA eller NEI på. Kun autorisert regnskapsfører registrert med nummer i regnskapsførerregisteret skal eventuelt føres opp, med navn og forretningsadresse.

Merk! Selvstendig næringsdrivende har normalt ingen plikt til å ha regnskapsfører.

Har du selv eller andre ikke-autoriserte ført regnskapet eller fylt ut næringsoppgaven, skal du krysse av for NEI og ikke oppgi navn osv på regnskapsfører. Selv en revisor er ikke-autorisert så lenge han/hun ikke er registrert med regnskapsførernummer.

Kilde: Næringsoppgaven – gjør-det-selv

Av Otto Risanger – www.risanger.no 

Mest populære