Gå til hovedsiden

Næringsdrivende må levere skattemeldingen (selvangivelsen) elektronisk

Fra og med 2016 må næringsdrivende levere selvangivelsen elektronisk i Altinn. Denne plikten gjelder med noen få praktiske unntak. Les mer om hva dette innebærer.

Fra og med 2016 må næringsdrivende levere selvangivelsen elektronisk i Altinn
Næringsdrivende må levere selvangivelsen elektronisk (fra 2016)

De aller fleste næringsdrivende leverer selvangivelse elektronisk (83% i 2015). Levering av selvangivelse på papir medfører lavere datakvalitet enn det som oppnås ved elektronisk levering, til ulempe både for skattyter og Skatteetaten. I tillegg påfører det Skatteetaten betydelige kostnader å kontrollere selvangivelsen på papir.

På bakgrunn av dette er ligningsloven § 4- 2 endret, slik at næringsdrivende fra 1.januar 2016 som hovedregel må levere selvangivelsen elektronisk. Noen unntak er gitt av praktiske årsaker.

Skattedirektoratet har gjennom «Forskrift om elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende» fastsatt nærmere regler om hvordan korrekt levering skal skje, herunder vilkår for å avvise mangelfulle oppgaver.

Dette innebærer plikten til å levere elektronisk selvangivelse

 • Alle næringsdrivende, også personlig næringsdrivende, omfattes av plikten til elektronisk levering, uavhengig av selskapsform.
 • Personlig næringsdrivende som tidligere har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon vil ikke lenger motta selvangivelsen på papir og må levere elektronisk.
 • Selvangivelser som mottas på papir vil bli ansett som ikke levert.
 • Manglende lesbarhet kan føre til at selvangivelsen avvises og anses som ikke levert.
 • Kun enkelte skjemaer vil nå være tilgjengelig på papir.
 • Forretningsfører for et verdipapirfond kan nå sende inn selvangivelse for fondet elektronisk.
 • Bosatte på Svalbard og næringsdrivende på Svalbard kan levere elektronisk.
 • Oljeselskap skal levere elektronisk innen 30. april.
 • Er du styreleder eller daglig leder i et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), så kan du levere selvangivelse med vedlegg hvis du har registrert opplysninger om styreleder eller daglig leder i Enhetsregistret.

Nytt skjema Næringsrapport Skatt

Bedrifter med enkle skatteforhold kan fra 2016 levere selvangivelsen med det nye skjemaet «Næringsrapport skatt». Dette er et enklere skjema å forholde seg til. Aktuelle bedrifter vil typisk være enkeltpersonsforetak, men kan også være aksjeselskap med enkle skatteforhold. Selskaper som imidlertid ikke kan bruke næringsrapport skatt er selskaper som har:

 • Fordringer, eiendeler og gjeld i utenlands valuta,
 • Eid kjøpt eller solgt verdipapirer, aksjer eller fast eiendom i foregående år,
 • Inntekter fra servering av mat og alkohol,
 • Driver landbruk, skog fiske eller fangst.

Skatteetaten har for øvrig et eget «Test-deg-selv» skjema som gir veiledning om den enkelte bedrift kan bruke skjema «Næringsrapport skatt».

Unntak fra elektronisk innlevering

I særskilte tilfeller vil det, av praktiske hensyn, fortsatt godtas at man leverer selvangivelsen på papir. Her er de viktigste unntakene:

Unntak 1: Dødsbo og konkursbo etter personlig næringsdrivende som krever forhåndsligning

Før et dødsbo eller konkursbo kan avsluttes, må bobestyrer, skifteforvalter, selvskiftende arvinger eller testamentsfullbyrder levere selvangivelse og kreve forhåndsligning av boet.

Om forhåndsligning kreves, må skjema RF-1040 «Selvangivelse for forhåndsligning» benyttes og leveres som vedlegg ved at skjema for e-kontakt på skatteetaten.no benyttes.

Innsendingen må merkes med at dette gjelder en annen person enn den som sender inn.

Selvangivelsen for forhåndsligning kan imidlertid fortsatt også leveres på papir.

Unntak 2: Hva om den personlige næringsdrivende dør før leveringsfristen?

Om ikke den personlige næringsdrivende har rukket å delegere roller videre eller har registrert regnskapsfører i Enhetsregisteret, kan ikke feks regnskapsfører hente og levere selvangivelsen elektronisk på vegne av avdøde. Om dette er tilfelle kan selvangivelsen fortsatt leveres på papir.

Fullmektiger/gjenlevende ektefelle/andre arvinger som krever selvangivelsen til avdøde utlevert, må fortsatt henvende seg til skatteetaten for dette.

Unntak 3: Utenlandske næringsdrivende som ikke har fått tilsendt forhåndsutfylt selvangivelse

Der hvor en utenlandske næringsdrivende ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse, må han fylle ut redigerbart skjema RF- 1281 «Selvangivelse for de som ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse». Dette skjemaet må sendes inn via skjema for e-kontakt på skatteetaten.no ved bruk av MinID/BankID.

Det er ikke sikker den utenlandske arbeidstakeren og næringsdrivende har e-ID og heller ikke har tilgang til å få dette. Det er heller ikke sikkert at de har en regnskapsfører som kan bistå med levering. Om dette er tilfelle kan de fortsatt levere skjema RF-1281 på papir.

Konsekvenser?

Om selvangivelsen blir å avvise på grunn av mangler eller ikke anses for å være levert, kan det få den konsekvensen at den næringsdrivende blir møtt med sanksjoner i fra skatteetaten. Dette kan innebære ileggelse av forsinkelsesavgift, at man skjønnslignes og/eller blir ilagt tilleggsskatt.

Husk ordinær innleveringsfrist 31.mai 2016.

Det er viktig å få gode rutiner på plass rundt årsoppgjøret og selvangivelsen underveis i året, og ikke vente til siste fristen.

Få tips i vår gratis guide: Unngå stress før årsoppgjøret og selvangivelsen

Av advokatfullmektig Torbjørn Wiken – Skatt – Visma Advokater.

Mest populære