Nå kan du leie et fullverdig økonomisystem

Nettbaserte økonomiløsninger til månedspris er ikke lenger forbeholdt småbedrifter som kun skal løse enkle oppgaver. Visma.net er Vismas største satsning på programvare levert som en tjeneste via internett. Dette er en helt ny måte å selge og levere programvare på, og det at økonomisystemet ikke lenger er et produkt, men en tjeneste, forandrer veldig mye. Både for kunden og for oss i Visma.

Mer automatisering, mer effektiv i bruk

Hvis du ser på hva som allerede finnes av webbaserte økonomisystemer i dag, så er de fleste beregnet på de mindre bedriftene. De kan i liten grad tilpasses, og de har gjerne begrenset funksjonalitet. Når virksomheter kommer over en viss størrelse stiller de større krav til fleksibilitet, konfigurasjonsmuligheter og bredde i funksjonalitet. Det som gjør Visma.net til noe annet og noe bedre, er den graden av automatisering vi kan tilby. Vi har lang erfaring med automatiserte rutiner innen økonomirelaterte og administrative prosesser, og dette overfører vi til denne løsningen. I motsetning til andre nettløsninger er denne veldig lik en lokalt installert applikasjon i bruk. Det betyr for eksempel at funksjoner for registrering av data, navigering mellom skjermbilder, bruk av hurtigtaster, tabellgrid eller søk fungerer like effektivt her som du er vant til fra programmene du har installert på din egen datamaskin. Du kan konfigurere skjermbildene og prosessene dine i nettleseren, og du har fullt anleggsregister og full valutahåndtering. Dette er helt unikt.

Bygget fra bunnen

En god, nettbasert tjeneste som tilfredsstiller brukernes krav til funksjonalitet og ytelse må bygges for nett fra bunnen av. Først ble et stort apparat av eksperter fra mange ulike deler av Visma allokert. Utviklere, teknikere, driftseksperter, informasjonsarkitekter, interaksjonsdesignere, brukerstøttemedarbeidere, økonomer og mange andre ble involvert i satsningen. Tradisjonelt har vi jo laget et produkt, lansert det, og så sendt ut nye versjoner med faste intervaller. Men nå, med Visma.net, blir dette annerledes. Kunden gjør ikke én stor investering én gang, men inngår et slags abonnement. De betaler for en månedlig tilgang og vi drifter løsningen for dem. Vi oppgraderer og legger til ny funksjonalitet løpende, og kunden får umiddelbart tilgang til alle nyheter. Så i stedet for å vinke dem avgårde og ønske lykke til med produktet skal vi nå slå følge hele veien.

Leder an

Det er viktig for oss å vise at vi er en driver i denne utviklingen. Dette er veien mange kunder vil gå, og vi endrer nå hvordan programvare selges og kjøpes – til fordel for kundene. Du får forutsigbare kostnader, slipper investeringer, får umiddelbar tilgang til ny funksjonalitet, er kun avhengig av nettleser for å bruke systemet, samtidig som drift, vedlikehold og sikkerhetskopiering ivaretas av andre. Med Visma.net får du i tillegg fullverdig funksjonalitet, høy effektivitet og automatiserte rutiner, samt et logisk grensesnitt med gjennomarbeidede prosesser og godt design.

6. september inviterer vi til Visma Summit 2012, en dag der vi deler kompetanse og innsikt rundt skytjenester. Og vi vil også lansere Visma.net.

 

Håkon Grimstad works as Product Management Executive in Visma Software with responsibility for the visma.net platform. Håkon has 15 years of experience with ERP systems.
Connect with Håkon: