Gå til hovedsiden

Nå får alle barn og ungdom med ekstra behov hjelp

Individuell plan (IP) er forbeholdt barn og ungdom med omfattende hjelpebehov. Med Stafettloggen får alle med ekstra behov hjelp.

Individuell plan
Individuell plan

– Vi ser at ved å innføre Stafettloggen i BTI-modellen dekker vi et tilbud det har vært mangel på. Har man ekstra behov, men ikke komplekst nok, har man ikke rett på Individuell plan. Dette kan gjelde barn med store utfordringer i skole eller barnehage. For å unngå at disse og deres familier blir en kasteball i systemet, har vi nå en tjeneste å tilby. Det blir et supplement til Individuell plan, forteller Heidi Matre, leder for koordinerende team på Tildelingskontoret i Tromsø.

Ikke rett på Individuell plan

Tildelingskontoret får mange henvendelser fra foresatte som har fått beskjed om at de har rett på Individuell plan, men når saken blir kartlagt viser det seg at barnet eller ungdommen ikke oppfyller kravene til helse og omsorgstjenester eller barneverntjenester, som gir rett til Individuell plan.

– Vi får inn mange komplekse saker med ungdom som har omfattende problematikk. Man kan spørre seg hvordan det har gått så galt. Hva har skjedd tidligere? Da kan foreldre fortelle at de har hatt ulike kontakter, men at det ikke har vært noe koordinerende tilbud. Vi ser ofte at foresatte har behov for en koordinator som holder i trådene, forteller Matre.

Stafettholderen vil fungere som koordinator

Med Stafettloggen vil en stafettholder fungere som en koordinator. Mål og aktiviteter mot hvert enkelt barn blir satt opp, foresatte får full oversikt over en hver tid, de kan kommentere på siden, møtereferater legges direkte inn etter møter og aktørene rundt barnet står oppført. For de foresatte er det bare å logge seg inn hjemmefra, og på denne måten få status i arbeidet rundt sitt eget barn.

Det har vært en utfordring for koordinerende team når koordinatorene ofte er på sidelinjen i forhold til barnet eller ungdommen det gjelder. De møter barnet sjeldent og opplever andre arenaer som skole, barnehage, fritidsklubb og lignende som viktigere. Med stafettloggen er terskelen lavere for å opprette en logg. Skoler, fritidsklubber og barnehager har nå rett til å opprette dette med samtykke fra foresatte.

Tar tak i bekymringsmeldinger

– Målet er å få den rette koordinatoren eller stafettholderen i enhver sak – slik at de som er nærmest barnet eller ungdommen er de som holder i stafettpinnen. Dette systemet forplikter aktørene til å handle. Det er ikke sånn at en lærer skal gå med en bekymring rundt et barn i ukevis, og tenke at kanskje er det noe. De forpliktes til å gjøre noe, forplikter til å ta det opp med foreldrene, drøfte sin bekymring og trekke inn andre aktører raskere enn tidligere. Det viktigste med BTI-modellen er å se helhetlig på tverrfaglig arbeid rundt barn og unge, og komme tidligere inn på banen, sier Matre.

Hun tror ikke problematikken med tverrfaglig samhandling i Tromsø kommune er unikt i forhold til kommuner på landsbasis.

– Jeg tror at flere kommuner vil ha glede av dette. Det er et supplement for de som ikke har rett på Individuell plan. Der er det en mangel i dag som vi håper vil endre seg med Stafettloggen og BTI-modellen i sin helhet, påpeker Matre.

Les mer om Individuell plan

Mest populære