Søknad av sykepenger digitalt

Er din bedrift klar for å motta sykmelding og søknad om sykepenger digitalt?

Arbeidet med å digitalisere sykmeldingen har endelig kommet så langt at ansatte i hele landet kan sende hele sykmeldingen, inkludert søknaden om sykepenger, elektronisk til arbeidsgiveren. Det er nå viktig at alle arbeidsgivere har på plass gode rutiner for hvordan mottak av sykmeldinger skal håndteres, både mottak av digitale og papirbaserte sykmeldinger.

Alle arbeidsgivere bør nå ha tildelt de tre tjenestene i Altinn som er nødvendig for mottak av sykmeldingen og søknaden om sykepenger digitalt.

Søknad om sykepenger digitalt krever tildeling av tjenester i Altinn

Arbeidsgiver vil motta sykmeldingen, skjemaet for leder og søknaden om sykepenger i Altinn.

Det er tre ulike tjenester som i den sammenheng må tildeles i Altinn:

 • «Sykmelding» – gir arbeidsgiver tilgang til digitale sykmeldinger som arbeidstakeren sender fra nav.no.
 • «Sykmelding – oppgi leder» – gir tilgang til å melde inn til NAV hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte. Det er også her arbeidsgiver oppgir om de forskutterer sykepenger, eller ikke.
 • «Søknad om sykepenger» – gir tilgang til digital søknad om sykepenger som den sykmeldte har fylt ut og sendt inn fra nav.no.

Hvem skal ha tilgang til tjenestene?

Det er ikke alle i virksomheten som har tilgang, eller som bør ha tilgang, til tjenestene i Altinn. De som har tilgang og som også kan gi tilgangene videre må ha en av disse rollene i enhetsregisteret:

 • styrets leder
 • daglig leder / administrerende direktør
 • innehaver
 • komplementar
 • deltaker med delt ansvar
 • deltaker med fullt ansvar
 • bestyrende reder
 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • bostyrer

Arbeidsgiver må bestemme hvem som skal få tilgang på tjenestene i Altinn.

Hvem bestemmer om sykmeldingen skal leveres digitalt eller på papir?

Det er arbeidstaker som enn så lenge velger hvordan sykmeldingen skal leveres. Velger arbeidstaker å levere sykmeldingen digitalt, så vil den være levert i tråd med folketrygdloven § 8-18, tredje ledd. Arbeidsgiver kan da ikke kan nekte å utbetale sykepenger med den begrunnelse at virksomheten ikke har rutiner på plass for å håndtere sykmeldinger som kommer digitalt.

Arbeidsgiver har altså ikke anledning til å pålegge arbeidstaker en bestemt leveringsmetode. Derfor er det nå viktig at alle arbeidsgivere har gode rutiner for hvordan mottak av sykmeldinger skal håndteres i virksomheten, både sykmeldinger som kommer på papir, og de som kommer digitalt.

Er det unntak fra digital sykmelding?

Alle kan ikke levere søknad om sykepenger digitalt, og/eller levere digital sykmelding, Dette gjelder;

 • Digtial søknad om sykepenger som gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd (vil komme senere)
 • Sykmelding fra spesialhelsetjenesten, tannlege, kiropraktor eller manuellterapeut (dette jobbes det med)
 • De som ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå
 • De som i Folkeregisteret har strengt fortrolig adresse
 • Arbeidstakere som ikke har et norsk fødselsnummer eller d-nummer kan ikke sende digital sykmelding

Lær mer om digital søknad av sykepenger og digitaliseringen av oppfølging av sykmeldte.

Delta på kurset: Nye regler – Sykepenger – rutiner og digitalisering eller Personalforum og lær om digitalisering av sykmeldingen og oppfølging av sykmeldte.

Lær mer på kurset: Nye regler – sykepenger – rutiner og digitalisering

Du kan også lese mer om digital sykmelding her.

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: