Gå til hovedsiden

Registrering i merverdiavgiftsregisteret

Du kan ikke legge merverdiavgift på toppen av salgsprisen før bedriften er registrert i momsregisteret.

Forskuddsfakturering
Lover og regler – Visma Mamut

Ligger ditt foretak på nippet til å bli momspliktig? Den nye registreringsmetoden gjør regelverket klarere for når du kan begynne å trekke fra moms på det du kjøper inn og legge på moms på det du selger.

 

Samordnet registermelding

Etter at den nye samordnede registermeldingen ble tatt i bruk i 2010, inntrer plikten til å registrere virksomheten i merverdiavgiftregisteret først  når avgiftspliktig omsetning har oversteget beløpsgrensa på 50.000 kroner i løpet av en løpende 12-månedersperiode. I praksis innebærer dette at dokumentasjon av omsetningen må legges ved for å få sendt inn samordnet registermelding. Dette innebærer en justering i retning av et mer tydelig regelverk, etter som du tidligere skulle registrere deg idet du passerte grensa. Samordnet registermelding finner du blant skjemaene hos Altinn.

Forhåndsregistrering

Du kan søke om forhåndsregistrering hvis merverdiavgiftspliktig omsetning vil overstige beløpsgrensen senest innen tre uker etter tidspunktet da mva-pliktig omsetning startes.

NB! Jeg understreker at beløpsgrensa på 50.000 kroner gjelder for en tolvmånedersperiode, ikke for hvert kalenderår. Her er det mange som misforstår. Det kan altså godt være i perioden 1. april til 31. mars du passerer denne grensen.

Merk deg også at:
◾ Virksomhetens bankkontonummer må oppgis for å få sendt meldingen.
◾ Virksomhetens telefonnummer skal oppgis. Dette vil bli brukt i forbindelse med arbeidet med manglende oppgave. For fremtidig SMS–varsling ved forfall anbefaler skatteetaten at mobilnummer blir oppgitt.

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Det er også mulig å få fradrag for anskaffelser du har gjort i tiden før registrering i mva-registeret. Dette skjer gjennom såkalt tilbakegående avgiftsoppgjør. Denne ordningen betyr at inngående moms på anskaffelser gjort før registreringsterminen betales tilbake, eller tillates fradragsført.

Det er noen grunnleggende vilkår for denne ordningen:
◾Det du har kjøpt før registrering må ha direkte sammenheng med omsetningen i foretaket.
◾Varene/tjenestene du  har anskaffet må ikke være videresolgt før registreringen.
◾Tilbakegående avgiftsoppgjør gis ikke for lenger enn tre år tilbake i tid fra da søknaden ble mottatt av skattemyndighetene.

Les mer om forhåndsregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør hos Skatteetaten.

Mest populære