Gå til hovedsiden

Slik må mennesker og teknologi samarbeide i fremtiden

Vi har det godt i Norge. Har vi det godt i Norge?, spør Erlend Sogn (adm.dir. i Visma Software) retorisk. Det er 19. november når han lanserer Visma Digital Index 2019 – en undersøkelse om digital modenhet i norske bedrifter.

Erlend Sogn Digital Index
Erlend Sogn Digital Index

Hva skjedde i 2005?

Vi bor i verdens lykkeligste land, et slags lykkeland, som vi har fått se på TV. Bak dette lykkelandet er det noen utfordringer vi må ta tak i.

Én av utfordringene er følgende: Arbeidskostnaden per time har økt, år etter år. Produktiviteten, hva vi får ut av hver time, har også økt hvert eneste år. Men i 2005 skjedde det noe.

Hvor digitalisert er bedriften din? Ta testen her

X-faktoren i norsk økonomi

Fra 2005 har lønningene økt i snitt årlig med 4,7 prosent. Produktiviteten har kun økt med 2,08 prosent. Dette er i sterk kontrast til det vi opplevde fra 70-tallet til 2004 – der lønningene steg omtrent 3 prosent, mens produktiviteten vokste med mye mer.

Vi er i det vi kaller X-faktoren i norsk økonomi. Forskjellen mellom arbeidskost-utviklingen og produktiviteten er smurt av én ting: vår oljeformue.

Taper mot Sverige

Norge har i prinsipp ikke arbeidsløshet – de siste tallene er 3,8 prosent. Vi er et land der antall mennesker i arbeidsfør alder synker fra 71 til 69 prosent. Likevel er vi sykere enn andre, med et sykefravær på 6,6 prosent, mot Sverige på 3 prosent.

Årets statsbudsjett er på 13,077 milliarder kroner. For å finansiere alle disse milliardene har vi hentet penger fra en konto. Hele 232 milliarder er hentet fra Oljefondet. Dette er penger som ikke er til oss, men til våre barn og barnebarn.

Å skape en ny oljealder

Gapet i norsk økonomi – X-faktoren – må lukkes. Og det er her digitaliseringen kan være det verktøyet som kan skape en ny oljealder. Men da må vi være like handlingskraftige som de som skapte lykkelandet på 70-tallet. Teknologi kan være den nye oljen.

Norske bedrifter må øke tempoet, og det må vi gjøre sammen. Fordi der ute er det en ny tid som møter oss. Vi ser en mulig nedgangskonjunktur foran oss. Når vi skal møte den, må vi gjøre det på en digital måte.

Det er nettopp nå vi kan skape det forspranget. Vi har ennå tid. Og det er akkurat nå norske bedriftsledere, og norske ansatte, må ta kompetanse på alvor. Det er nå vi skal handle. Da har vi en lys fremtid foran oss.

Hvor digitalisert er bedriften din? Ta testen her

Mest populære