Meld deg på årets viktigste seminar for regnskapsførere

Hva blir regnskapsbyråenes viktigste inntektskilder i morgendagens marked? Hvilke konkrete tiltak kan du gjennomføre for å øke omsetningen? Og hvordan kan smarte IT-løsninger hjelpe deg på vei? I september kommer Update Regnskapsbyrå til ni norske byer. 

 

Omstilling og muligheter

Ny teknologi bidrar allerede i dag til en betydelig effektivisering og automatisering av en rekke regnskapsoppgaver, både internt i byrået og ute hos klientene. På samme tid åpner nettbaserte løsninger for et nytt og tettere samarbeid mellom byrå og klient. Det er en utvikling som ikke bare åpner for økt effektivitet og lønnsomhet i byråene, men som også innebærer at byråene i stadig større grad kan kan bidra til det samme hos sine klienter.

Med effektivisering og automatisering internt, åpnes det samtidig for å sette inn nye ressurser på etterspurte og innbringende økonomitjenester. Det går hånd i hånd med at stadig flere klienter i dag forventer at deres regnskapsbyrå leverer et helhetlig økonomitilbud som omfatter langt mer enn bare tradisjonelle regnskapstjenester.

Det er ingen tilfeldighet NARF nettopp har vedtatt å skifte navn til Regnskap Norge. Det nye navnet skal gjenspeile kompetansebredden og tjenestespekteret bransjen i dag tilbyr sine klienter, ifølge adm. dir. Sandra Riise:

– Vi ser at vi med Regnskap Norge i større grad kan signalisere profesjonens faglige bredde og vise markedet at våre medlemmer leverer mer enn tradisjonell regnskapsføring. Foreningens navn har således en viktig signalverdi – ikke bare for vår organisasjon, men for alle medlemmene.

I stadig større grad blir regnskapsbyråene ikke bare regnskapsførere, men også viktige økonomisk rådgivere i utvidet forstand. På det feltet har regnskapsbyråene en kompetanse som er gull verdt for klientene.

Grip sjansen!

Alt dette er utviklingstrekk som åpner for nye og spennende muligheter i bransjen, men som også stiller krav til tilpasning og endringsvillighet. Med Update Regnskapsbyrå inviterer vi til seminar om hvordan du og dine kolleger kan dra nytte av forandringene vi nå opplever i bransjen.

Dette er noen av tingene som blir tema:

  • Utvikling og trender i regnskapsbransjen
  • Nyheter i produktlinjen
  • Skybaserte klientløsninger
  • Prising og prisstrategi for økt lønnsomhet
  • Tips og triks i løsningene du bruker hver dag

updateregnskapsbyr2015bannerhelbanner942x115px

About

Henrik Holte jobbet med tekst, video og animasjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Henrik: