Gå til hovedsiden

Medarbeidere er den viktigste ressursen for å lykkes som virksomhet

I Visma Mamut AS anser vi våre medarbeidere som vår absolutt viktigste ressurs. En strategisk og kvalitetssikret rekrutteringsprosess er derfor en av våre mest kritiske prosesser.

Medarbeidere er den viktigste ressurs
Medarbeidere er den viktigste ressurs

Stolte og tilhørige medarbeidere

Vår rekrutteringsprosess skal bidra til å utvikle vår virksomhet i tillegg til å styrke våre medarbeiders tilhørighet og stolthet for vår visjon, strategi og målsettinger og det er avgjørende for oss at vi har de rette medarbeiderne med oss på laget. Vi er derfor alltid på jakt etter medarbeidere som deler vår interesse for salg og service. For å lykkes med dette fokuserer vår rekrutteringsstrategi på å tiltrekke, utvikle og beholde de beste medarbeiderne.

Gode relasjoner med medarbeidere

«Employer Branding» er et velkjent uttrykk og handler for oss om å bygge gode relasjoner til eksisterende og potensielle fremtidige ansatte. Vi jobber aktivt med å bygge vår merkevare for å tiltrekke oss de beste medarbeiderne. Vi oppsøker universiteter og høyskoler, benytter oss av et utall rekrutteringskanaler og ikke minst; vi fokuserer på at eksisterende ansatte fremmer vårt selskap som en god arbeidsplass ved å skape en høy trivselsfaktor.

Søknadsprosessen

Videre er søknadshåndteringen særdeles viktig. Vi skal opptre profesjonelt og være gode ambassadører for vårt selskap. I dette vektlegger vi kvalitet i alle ledd av selekteringsprosessen. Fra kartlegging av våre behov til utarbeidelse av stillingsbeskrivelse, administrering av kandidater, gjennomføring av intervjuprosesser og til slutt – en vellykket og god onboarding av nye medarbeidere. Våre søkere skal bli godt i varetatt og profesjonelt behandlet gjennom hele prosessen.

For å sikre kvalitet i alle ledd sikrer vi at alle ressurser som deltar i en rekrutteringsprosess, skal gjennomføre kurs og nødvendige sertifiseringer innen søknadshåndtering og intervjuteknikk.

Mest populære