Gå til hovedsiden

Markedsovervåkning – gir deg anledning til å være i forkant

Markedsovervåkning settes ofte i sammenheng med regulerte markeder, Oslo Børs, finansielle institusjoner og offentlig virksomhet. Private bedrifter som benytter markedsovervåkning ønsker viktig informasjon om markedet de opererer i og potensielle markeder de ønsker å posisjonere seg i.

Effekten av å lage et godt system og en god rutine for overvåkning av markedet og konkurrentene, samt struktur på analysearbeidet og deretter effektuering, styrker bedriftens beslutningsunderlag vedrørende strategi, produkt og tjenester, samt prising av disse. Det å utforme systemet hensiktsmessig og gjøre en kost-nyttevurdering av antall parametere man vil måle/hente inn data for, er en viktig fremgangsmåte for senere å kunne nyttiggjøre og tilpasse funnene til bedriftens visjon, verdier, mål og strategier.

Sett fra en innkjøpsorganisasjon sitt synspunkt benytter vi markedsovervåkningen til å istandsette våre valgte leverandører på strategiske innkjøp til å styrke våre kunders konkurransekraft og dermed bidra til vekst og effektivisering for disse.

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.