Må Visma re:think?

De digitale mediene, fremveksten av tjenester på internet eller produkter levert som cloud tjenester. Dette er fremtiden for Visma sine kunder og for Visma som selskap. Skal vi ligge fremme i våre bransjer må vi lære av de beste, vi må knytte til oss de beste hodene og lære av dem. Visma deltar som sponsor på årets re:think konferanse i Folketeateret 29.mars 2012 fordi vi ønsker å lære, fordi vi ønsker å utfordre de beste hodene innen disse områdene til å gi oss tilbakemeldinger på hvordan vi kan være best mulig forberedt på fremtiden og på de endringene som allerede er over oss og det som kommer.

Re:think konferansen gir oss muligheten til dele våre tanker og ideer med mennesker og organisasjoner slik at vi kan få innspill. Vi ønsker at mennesker på tvers av vår organisasjon og partnere skal bli inspirert og inspirere, få ny kunnskap og dele egen. Vi ønsker gjennom å snakke med deltagerne og foredragsholderne og lære hvordan vi sammen med våre kunder kan bygge relasjoner som varer og tillit i markedet. Hvordan kan Visma bruke digital teknologi i vår organisasjon, ikke bare til kommunikasjon med kundene våre, men også i andre deler av organisasjonen? Det ønsker vi å ta til oss.Vi ønsker å få med oss verktøy, ideer og prinsipper for å lykkes i den digitale verden.

Så må vi re:think? I dagens marked må vi alle løfte hodet litt og se hvordan vi kan bruke tilgjengelig teknologi for å gjøre vår forretning best mulig organisert og rustet for fremtiden. Skiftene skjer fort og vi ønsker å ligge i fremkant. Derfor ønsker vi å være tilstede sammen med de beste og mest lærevillige og fremtidstenkende menneskene.

Vi håper å møte deg på vår stand og høre hva som er dine viktigste tanker om Social Business Marketing.

For mer informasjon om konferansen les mer på rethinkkonferansen.no

0