Må virksomheten registreres i Brønnøysund?

Et AS (aksjeselskap) skal alltid registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Det samme gjelder for NUF (norsk underforetak). Selskapsformen SA (samvirkeforetak) – som blant annet erstatter tidligere BA (begrenset ansvar) – må også registreres i Foretaksregisteret. Et ANS/DA (deltakerlignet selskap) skal registreres hvis selskapet driver næring. Et ENK (enkeltpersonforetak) er pliktig til registrering bare hvis foretaket […]

Et AS (aksjeselskap) skal alltid registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Det samme gjelder for NUF (norsk underforetak).

Selskapsformen SA (samvirkeforetak) – som blant annet erstatter tidligere BA (begrenset ansvar) – må også registreres i Foretaksregisteret.

Et ANS/DA (deltakerlignet selskap) skal registreres hvis selskapet driver næring.

Et ENK (enkeltpersonforetak) er pliktig til registrering bare hvis foretaket driver handel med innkjøpte varer eller sysselsetter mer enn fem personer i hovedstilling (dvs. 20 timer eller mer per uke).

Driver foretaket både med handel med innkjøpte varer og annen virksomhet, må registrering i Foretaksregisteret skje dersom salget av de innkjøpte varene utgjør en vesentlig del av total omsetning.


Registreringsrett

Enkeltpersonforetak som er fritatt for registreringsplikt har likevel rett til å la seg registrere i Brønnøysund hvis de ønsker det.

Registrering i Enhetsregisteret er gratis (i motsetning til i Foretaksregisteret).

Registrering gir foretaket organisasjonsnummer, noe som styrker foretakets seriøsitet overfor andre. Organisasjonsnummeret skal stå på blant annet foretakets fakturaer og brevpapir.

Merk! Plikt til registrering i Enhetsregisteret – som altså er gratis – inntrer blant annet dersom enkeltpersonforetaket skal registreres i arbeidsgiverdelen av A/A-registeret (fordi foretaket får ansatte), eventuelt i Merverdiavgiftsregisteret (momspliktig omsetning over minstegrensen).

Kilde: Beste selskapsform

Mest populære