Du skattlegges ved bruk av bonuspoeng opptjent på fly og hotell

Bonuspoeng opptjent på flyreiser og hotellovernattinger er igjen i vinden. Men hva når du bruker bonuspoengene du har opptjent på jobbreiser, til å reise privat? Fra og med 2013 er det innført en plikt for arbeidsgiver til å lønnsinnberette slike fordeler. Les mer om skattereglene.

Må arbeidstakeren skattlegges når bonuspoengene veksles inn?
Fordel av bonusprogram er skattepliktig når arbeidstaker tar ut opptjente poeng til privat bruk, enten flyreiser eller overnattinger på hotell. Det er verdt å merke seg at det kun er poeng opptjent på reiser betalt av arbeidsgiver som er skattepliktig. Poeng opptjent på private reiser er ikke gjenstand for skatteplikt.

Imidlertid har det i alle år vært slik at arbeidsgiver har sluppet å både lønnsinnberette, trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift av slike fordeler. Arbeidstaker har derimot hatt en plikt til å føre dette opp på sin egen selvangivelse. Jeg vil vel anta at det er svært få arbeidstakere som har oppgitt slike fordeler på sin egen selvangivelse.

Noen arbeidsgivere har regler som sier at opptjente bonuspoeng skal benyttes til tjenestereiser. Det utløser selvfølgelig ikke skatteplikt.

Skatteplikt ved bruk og ikke ved opptjening
Vær klar over at skatteplikten inntrer først når arbeidstaker benytter opptjente poeng til flyreiser eller overnattinger, ikke når poengene opptjenes.

Nytt fra 2013
Fra 2013 er det innført en plikt for arbeidsgiver til å lønnsinnberette slike fordeler. Dette fremgår av Skattedirektoratets Lignings-ABC for 2013, under emnet Lønnsopplysningsplikt.

Utfordringer for arbeidsgiver
Selv om arbeidsgiver har en plikt til å lønnsinnberette slike fordeler er det flere utfordringer knyttet til dette. For det første er det ikke alle arbeidsgivere som har oversikt over når arbeidstakeren benytter poengene. Her må det innføres rutiner for å fange opp dette. En annen ting er at det kun er skatteplikt på poeng opptjent på reiser betalt av arbeidsgiver. Ved uttak kan poengene være opptjent både på yrkesreiser og på privatreiser. Her ser jeg for meg at arbeidsgiver vil få et problem med å finne korrekt grunnlag for innberetning. Skattedirektoratet har foreløpig ikke gitt noe svar på hvordan dette skal håndteres.

Selskapet som registrerer poengene vil jo også ha problemer med å skille mellom poeng opptjent på private reiser og poeng opptjent på reiser betalt av arbeidsgiver.

Statlige sektor
Statlige ansatte har ikke lov til å benytte bonuspoeng opptjent gjennom tjenestereiser. Dette følger av kommentarene til Særavtale for reiser innenlands § 4, og Særavtale for reiser utenlands § 4:

«Arbeidstaker kan ikke privat benytte bonus eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereiser. Privat bruk anses som brudd på arbeidstakerens tjenesteplikter.»

 

Lønn Update 2013

Visma Kompetansesenter Lønn og HR arrangerer Lønn Update i november og desember 2013. Her får du en gjennomgang av aktuelle nyheter, oppdatering på viktige regler samt en gjennomgang av de mest brukte lønns- og trekkodene. Vi går gjennom både reglene samt hvorledes du gjennomfører årsoppjøret i ditt lønnssystem.

Her kan du lese mer og melde deg på Lønn Update

Mest populære