Må arbeidstaker betale skatt på bruk av firmahytte?

Skatt på bruk av firmahytte

Mange bedrifter er opptatt av ansattes velferd og trivsel på arbeidsplassen og arrangerer flere velferdsaktiviteter. Et populært tiltak er firmahytte, som de ansatte kan benytte på fritiden. Men hvordan er reglene – må man betale skatt på bruk av firmahytte?

Når trenger man ikke å betale skatt på bruk av firmahytte?

Ansatte trenger ikke betale skatt på bruk av firmahytte hvis hytta er disponibel for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. Det er en forutsetning at alle skal ha en lik rett til å disponere firmahytta.

Når må man betale skatt på bruk av firmahytte?

Ansatte må betale skatt på bruk av firmahytte dersom det er færre enn 10 personer som har disposisjonsrett til hytta. Imidlertid kan bedriftshytta eies eller leies sammen med en eller flere andre bedrifter, slik at det er 10 eller flere til sammen som har rett til å disponere hytta. Da trenger ikke ansatte å betale skatt på bruk.

Videre, om bruk av hytta i hovedsak er forbeholdt bedriftens eiere eller et fåtall ansatte, vil fordelen være skattepliktig for disse. Dette vil også gjelde om et fåtall har fortrinnsrett til særlig attraktive perioder, f.eks. juli for sommerhytte ved sjøen eller i påsken for en hytte fjellet.

Les også: Når skal du betale skatt på bruk av firmabil?

Hvordan beregne skatt på bruk av firmahytte?

En eventuell fordel for bruken av firmahytta fastsettes mest mulig i overensstemmelse med hva leieverdien er for tilsvarende hytter på stedet (markedsleie). Dette vil være en skattepliktig fordel, men er ikke trekk- eller avgiftspliktig.

Lag et skriftlig dokument

Vedtekter for hvem som kan bruke firmahytta og hvordan bruken fordeles, bør komme fram i et skriftlig dokument, for eksempel i personalhåndboka. Videre bør bedriften føre oversikt over den faktiske bruken.

Innrapportering i a-meldingen

Eventuell skattepliktig fordel innberettes som:​

Type fordel Naturalytelse​
​Lønnsbeskrivelse ​Annet​
Trekkplikt Nei
​Grunnlag arbeidsgiveravgift Nei

Det er ikke skatteplikt eller opplysningsplikt når vilkårene for skattefrie velferdstiltak er oppfylt.

0