Gå til hovedsiden

Hvordan lykkes med mobil implementering?

Når en organisasjon investerer i en mobil applikasjon er det ofte de ansatte som er sluttbrukeren, og det er i denne gruppen endringen har størst påvirkning på arbeidshverdagen. Hvordan vet du som leder at applikasjonen blir tatt i bruk og at dere oppnår ønsket effekt?

Social networking make life more interesting

Når en organisasjon investerer i en mobil applikasjon er det ofte de ansatte som er sluttbrukeren, og det er i denne gruppen endringen har størst påvirkning på arbeidshverdagen. Hvordan vet du som leder at applikasjonen blir tatt i bruk og at dere oppnår ønsket effekt? For den som har tatt del i beslutningsprosessen eller som har vært tett på implementeringen av løsningen er fordelene kanskje selvsagte, men det er ikke alltid slik for de som sitter lenger borte. Som mennesker ønsker vi å gjøre som vi alltid har gjort, selv om det finnes bedre løsninger. Det er derfor viktig at ledelsen er aktive i utrullingen.

Hva kan du gjøre som leder?

Fire grep kan hjelpe deg med å realisere gevinstene av en mobil applikasjon raskere.

Kommunikasjon

Lag en god kommunikasjonspakke rettet mot sluttbrukerne. Bruk gjerne flere kanaler som intranett, nyhetsbrev, sosiale medier eller lag en egen nettside med informasjon. Få frem verdien ved å ta i bruk den nye applikasjonen, samt hva som må gjøres for å komme i gang. Bruk gjerne bilder eller videoer for å gjøre det enkelt for alle å tilegne seg nødvendig informasjon.

Mål, test og justér

Sett mål og følg opp brukerne jevnlig. Hvor mange av lønnsslippene skal åpnes på mobil tre måneder etter lansering? Hvor stor andel av innkjøpene skal gjøres gjennom bestillingsappen? Bestem først hvilke nøkkeltall som best synliggjør om dere lykkes med utrullingen og undersøk mulighetene for å hente ut disse. I mange tilfeller er det mulig å hente ut informasjon om bruken rett fra systemet.

Skap eierskap i gjennom involvering

Eierskap skapes som regel gjennom å involvere folk i å identifisere problemer og løsninger. La de ansatte få komme med  innspill og tilbakemeldinger på bruken av applikasjonene. Mest sannsynlig sitter de på god innsikt i hvorfor applikasjonene ikke blir brukt, og kan komme med forslag til hvordan bruken kan økes.

Synliggjør gevinstene

La ansatte som er i gang med bruk av applikasjonen med  gode erfaringer spre budskapet for å skape entusiasme. Erfaringen vår tilsier at når du først har kommet i gang på mobil går du ikke tilbake. Det handler derfor om å dele erfaringer, gjøre folk nysgjerrige på å teste og oppmuntre til videre bruk.

Gevinstene kommer ikke før løsningen blir tatt i bruk og vi håper disse punktene kan hjelpe dere på rett vei. Vi ønsker dere lykke til med utrullingen!

Ønsker du bistand til å komme i gang med mobile applikasjoner i din organisasjon? Legg inn din kontaktinformasjon

Mest populære