Visma Blogg

Lurer du på hvordan det er å være konsulent i Visma?

Slik er det å være konsulent i Visma

Universum gjennomfører hvert år en undersøkelse blant norske studenter for å undersøke hvilke arbeidsgivere som er ansett som mest attraktive og hvilke kriterier som vektlegges ved valg av arbeidsgiver. Studien viser at de mest attraktive arbeidsgiverne er mer assosiert med innovasjon enn en gjennomsnittlig arbeidsgiver, og at bedriftens innovasjonsevne i økende grad har betydning for valg av arbeidsgiver. Det som er spesielt hyggelig i denne studien er at Visma kommer svært godt ut, og er kåret til det 5. mest innovative IT-selskapet i Norge, kun slått av Google, Sintef, Kongsberg Gruppen og Nokia.

 

 

 

 

 

Vi har spurt en av våre konsulenter om betydningen av innovasjon ved valg av arbeidsgiver.

Bente Bakke Seniorkonsulent

Hvor viktig er innovasjon ved valg av arbeidsgiver?

Innovasjon er svært viktig for meg når det kommer til valg av arbeidsgiver. I Visma Consulting har fokuset på innovasjon gitt meg muligheten til å bidra og skape merverdi i prosjekter jeg er med i.  Dette har jeg gjort gjennom å lage ideer på innovasjonstavlen vår. Flere av ideene mine har i løpet av kort tid blitt hørt, ivaretatt og videreformidlet til de respektive personene som bør involveres for at ideene skal bli implementert. Det å komme med nye ideer til bedriften har blant annet hjulpet meg på veien med å synliggjøre vår kompetanse innenfor interaksjonsdesign i markedet. Jeg har også fått muligheten til å synliggjøre viktigheten av interaksjonsdesign i de ulike prosjektene, gjennom å blant annet likestille arbeidsoppgavene innen interaksjonsdesign med utvikling i TFS (Team Foundation Server ).

Ved å jobbe i Visma Consulting, opplever jeg at jeg har stor påvirkningskraft til å styre fagfeltet mitt i den retningen jeg ønsker, i samarbeid med faggruppen min. Jeg føler jeg blir tatt seriøst, og at mine kolleger og kunder setter stor pris på interaksjonsdesign som bidrag til prosjektene. Utover dette, trives jeg svært godt både når det kommer til det sosiale og arbeidsmetodene vi bruker i prosjekt. Jeg liker også svært godt å jobbe i team, slik at jeg får tilegnet meg tverrfaglig kompetanse fra mine dyktige kolleger.

Mer om innovasjon i Visma

0