Lønn og personal – hvilke regler må du kunne?

Hvordan løse opphøre av arbeidsforhold på en korrekt måte? Hva bør du vite om feriepenger? Mange har huller i sin kompetanse innen lønn og personal, og det kan bli kostbart å gjøre feil. Vi hjelper deg å fylle kunnskapshullene med oppdatert informasjon.

Lover og regler innenfor lønn og personal er omfattende og kompliserte. Det kan derfor være en utfordring for de som jobber med dette å holde seg oppdatert på alle områder.

Kurset Mix & Match 2013

Visma Kompetansesenter Lønn og HR arrangerer våren 2013 lønns- og personalkurset Mix & Match der vi gir dere muligheten til å sy sammen et kurs med mange ulike tema, slik at man kan få en relevant oppdatering på flere tema på en kursdag.

Kurset består av to kursdager totalt, der dag 1 er en teoridag der vi går gjennom lover og regler innenfor lønn og personal. Teoridagen består av syv ulike sesjoner, der man velger fire sesjoner satt sammen av de tema man ønsker å lære mer om. Dag 2 er en systemdag der vi har en gjennomgang av Visma lønn/Visma Avendo Lønn samt Mamut Lønn. Man kan velge om man vil være med på alt i fra en halv dag til begge dagene.

Ferie og feriepenger

Nå når sommeren nærmer seg, er ferie og feriepenger et av de områdene der vi får aller mest spørsmål til vår supporttjeneste.

De første to timene av kurset består derfor av en gjennomgang av ferielovens regler om feriefritid, og en oppfriskning på hvordan feriepenger utbetales. Når kan arbeidstaker kreve å få ferie, hva skjer ved sykdom i ferien, hva er 4/26 deler, 3,33/21,67 deler, og hvorfor trekkes dette i feriepengene hos mange bedrifter i juni? Dette er bare noen av spørsmålene du vil få svar på i løpet av de første to timene av kurset.

Andre aktuelle temaer

I tillegg har vi i år valgt å fokusere på blant annet midlertidig ansettelse og nye regler som har kommet i arbeidsmiljøloven i forbindelse med innføringen av vikarbyrådirektivet. Her er det mange endringer som det er viktig å være oppdatert på. Vi går også gjennom reglene for håndverkerbiler da vi ser at skattemyndighetene har et økt fokus på dette.

Vi har også en sesjon der tema er opphør av arbeidsforhold, og hvordan dette skal løses på en korrekt måte. Her er fallgruvene mange, og det kan bli dyrt å trå feil.

Sykepenger, naturalytelser og spørsmål knyttet til reise er ytterligere tre tema vi får mange spørsmål om, så disse temaene har fått de siste tre sesjonene på teoridagen.

Har du all den kompetanse du trenger innenfor lønnsfaget?

Visma tilbyr ikke bare et lønnssystem, men også et stort kompetansemiljø rundt lønnsfaget. Vi arrangerer flere kurs som både kunder og ikke-kunder kan delta på.

Sjekk ut vår kurskalender her!

Vurderer du å bytte lønnssystem til Visma Lønn? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

kontakt-meg-button

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: