Lønn i form av frynsegoder – kan det lønne seg?

Et frynsegode (naturalytelse) er noe arbeidstaker mottar fra sin arbeidsgiver i tillegg til lønnen, f eks fri telefon. De fleste slike frynsegoder er skattepliktige for arbeidstakeren, men for enkelte frynsegoder er det laget gunstige skatteregler. Det kan enten være at de er skattefrie, eller at de verdsettes gunstig. De mest interessante er jo de skattefrie, som f eks gaver og dekning av utdanning. Vi har også de naturalytelsene som verdsettes etter sjablonregler. Det som er typisk for disse er at den ansatte skattlegges etter fastlagte beløp, uavhengig av bruken. Typiske eksempler her er fri bil og fri telefon (elektronisk kommunikasjon). Jo mer man bruker slike frynsegoder privat, jo mer får man ut av beløpet som tillegges inntekten.

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: