Livet i RnD

Mitt 2ndre prosjekt i Visma er for avdelingen Research&Development (R&D). Her er jeg prosjektleder for et prosjekt som vil effektivisere og forbedre driften til hele virksomheten og utviklingen av såkalte Software As A Service løsninger.

Visma satser tungt i dette segmentet og det er fordi vi er overbevist om at det er fremtiden! (Det er forøvrig også google, i følge nettavisen).

Min løsning vil effektivisere hverdagen til enhver utvikler som jobber med slik software. I prosjektet setter vi opp en server som samler alle avhengigheter (eksterne og interne) og distribuerer det til prosjektene. I dag er alt dette styrt lokalt hos den enkelte utvikler. Dette gjør at vi får effektivitet, kontroll og automatisering av driften. Jeg kan ikke gå i mer detalj på prosjektet, men det er forsøkt illustrert nå-situasjon og fremtidig-situasjon i bilde under.

Benjamin Aker works as a Web Consultant at Visma, bridging the gap between online communications, technology and design. With over 15 years' experience as a digital designer / developer in the advertising business, paired with a strong curiosity, he has a wide range of knowledge of different subjects that come in handy at Visma. Privately, Benjamin composes electronic music in various genres, loves photography and videography, and all things technical. 
Kontakt Benjamin: