Lavere skatt og høyere trygdeavgift i 2014

Lavere skatt og høyere trygdeavgift i 2014Etter at den nye regjeringen har sagt sitt, blir det lavere skatt også for personlige skattytere, og ikke bare for selskaper. Samtidig går trygdeavgiften opp for alle.

Det ble ikke slik som den rødgrønne regjeringen la opp til, der forslaget lød at selskapsskatten skulle reduseres fra 28 til 27 prosent, og at selvstendig næringsdrivende ville få litt redusert trygdeavgift.

Den nye regjeringen snudde ikke alt på hodet, men endringene betyr litt både for deg som er ansatt i eget aksjeselskap og deg som er selvstendig næringsdrivende med eller uten enkeltpersonforetak.

Reduksjon i skatt for aksjeselskap

Skatten for aksjeselskaper, samvirkeforetak og andre upersonlige selskaper blir redusert fra 28 til 27 prosent fra 2014. Dette er i tråd med forrige regjerings forslag, og gjelder altså skatten som for eksempel ditt aksjeselskap betaler på bakgrunn av overskuddet i bedriften.

Også personlige skatteytere får redusert skatten

Den nye regjeringen, ledet av Erna Solberg, har sørget for at også personlige skattytere får redusert skatten på alminnelig inntekt fra 28 til 27 prosent.

Dette gjelder altså både for alminnelig inntekt fra lønn, og alminnelig inntekt basert på næringsinntekter (i et enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap).

Dette betyr at du som er ansatt i et aksjeselskap du eier selv får i både “pose og sekk”. Først får selskapet ditt redusert skatten, og så får du redusert skatt på den lønnsinntekten du tar ut.

Fra reduksjon til økning av trygdeavgiften

Samtidig har det nye stortinget bestemt at trygdeavgiften skal økes med 0,4 prosentenheter for både næringsdrivende og lønnsmottakere. Dette gir disse satsene:

  • 8,2 prosent for lønnsmottakere
  • 11,4 prosent for næringsdrivende (næringsinntekt)

Dette står i kontrast til forrige regjerings forslag, der det ble foreslått en reduksjon av trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende fra 11 til 10,28 prosent.

NB! Trygdeavgiften er skatten du betaler ut fra beregnet personinntekt (sammen med eventuell toppskatt).

Fra lavere til høyere trygdeavgift

I eksemplet vi brukte ut fra den forrige regjeringens forslag, ville en selvstendig næringsdrivende med 400.000 kroner i beregnet personinntekt få  cirka 3000 kroner lavere trygdeavgift.

Nå blir regnestykket slik (Eksempel):

I 2013 betaler du 44.000 kroner (11%) i trygdeavgift hvis du som selvstendig næringsdrivende har en beregnet personinntekt på 400.000 kroner.

I 2014 betaler du 45.600 kroner (11,4%) ut fra samme beregnede personinntekt. Endringen gir i dette tilfellet 1.600 kroner høyere trygdeavgift enn i 2013.

NB! Personinntekten fra enkeltpersonforetak er for de aller fleste nesten identisk med overskuddet i ENK-et.

Skatten på den alminnelige inntekten

Hvor mye du skal betale i skatt på alminnelig inntekt som privatperson (lønnsmottaker eller gjennom enkeltpersonforetaket ditt, for eksempel), er litt mer kronglete å sette opp som ett regnestykke. Det kommer blant annet an på hvor store rentefradrag du har.

Isolert sett kan vi likevel si at lønnsinntekt og næringsinntekt behandles likt på dette punktet, gjennom skattereduksjonen fra 28 til 27 prosent.

Samtidig bør du merke deg at satsen for minstefradraget i lønnsinntekt har økt fra 40 til 43 prosent, med en øvre grense som er økt fra 81300 til 84150 kroner.

Dermed kan vi si at situasjonen for selvstendig næringsdrivende er lite endret, mens eiere av eget aksjeselskap kan glede seg over skattelettelser fra flere kanter.

 

 

0