Lavere firmabilskatt i 2013 sammenlignet med forventet lønnsøkning

Firmabilfordelen fastsettes i 2013 til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil 275 700 kroner, og 20 prosent av det overskytende. Dette er en beskjeden økning fra 2012, da nøkkelsatsen var på 270 600 kroner. Merk! For de aller fleste vil det i 2013 sammenlignet med 2012 kun dreie seg om to-tre hundrelapper mer […]

Firmabilfordelen fastsettes i 2013 til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil 275 700 kroner, og 20 prosent av det overskytende. Dette er en beskjeden økning fra 2012, da nøkkelsatsen var på 270 600 kroner.

Merk! For de aller fleste vil det i 2013 sammenlignet med 2012 kun dreie seg om to-tre hundrelapper mer i skatt av fordelen ved å kunne disponere firmabil gjennom et helt år.

Det er firmabilens listepris som ny som avgjør størrelsen på fordelsskatten.


Skatten i 2013
En firmabil med listepris som ny på 275 700 kroner gir en inntektspåplussing på 82 710 kroner for den som disponerer firmabilen privat. Dette er altså firmabilfordelen i inntektsåret 2013 for denne bilen.

Med ordinær sats for toppskatt (totalt 44,8 prosent skatt) vil en slik bil medføre rundt 37 050 kroner i økt skatt. Arbeidsgiveravgiften blir i de fleste tilfellene på ca 11 660 kroner.

Enkel tommelfingerregel for 2013: Overstiger listeprisen 275 900 kroner, plusses det på 200 kroner per overskytende tusenlapp (20 prosent) i firmabilfordel for den ansatte.

Eksempel: Er listeprisen som ny 300 000 kroner, blir det dermed først 82 710 kroner (se ovenfor) pluss 4860 kroner (20 prosent av de siste 24 300 i listepris) – altså en påplussing i inntekt på 87 570 kroner. Det gir i 2013 rundt 39 230 kroner i økt skatt for den ansatte og ca 12 350 kroner i arbeidsgiveravgift for bedriften.


Eldre firmabil kan spare skatt
En litt eldre firmabil kan gi skattebesparelser: Når bilen har vært registrert i tre hele kalenderår, beregnes firmabilfordelen og arbeidsgiveravgiften fra og med det fjerde kalenderåret ut fra 75 prosent av listepris som ny.

Eksempel: Listepris som ny 400 000 kroner. Årlig inntektspåplussing etter 2013-sats (så lenge bilen ikke har passert tre kalenderår som registrert): 107 570 kroner. Etter at bilen har passert tre år, kommer 75 prosent-regelen inn i bildet fra og med det følgende inntektsår. Beregningsgrunnlaget blir da redusert fra 400 000 til 300 000 kroner. Dermed reduseres påplussingen fra 107 570 til 87 570 kroner. Det er 20 000 kroner mindre i året, og ca 9 000 kroner spart i skatt for den ansatte. Bedriften sparer bortimot 3 000 kroner i arbeidsgiveravgift.


Førstegangsregistrér bilen før årsskiftet
Reduksjonen av listepris for firmabiler som er eldre enn tre år, gjennomføres med virkning fra og med det første inntektsåret etter at det har gått 36 måneder fra den måneden bilen ble registrert første gang.

Eksempel: Førstegangsregistrering januar 2010. Ved utløpet av januar 2013 oppfyller bilen 36-måneders-kravet. Det betyr at i 2013 må firmabilisten kjøre med samme fordelsskatt som tidligere. Først fra 2014 blir firmabilskatten lavere.

Eksempel: Førstegangsregistrering desember 2009. I løpet av årene 2010, 2011 og 2012 oppfyller bilen 36-måneders-kravet. Fra inntektsåret 2013 kan firmabilisten kjøre med lavere fordelsskatt og arbeidsgiveren slippe med lavere arbeidsgiveravgift av den ansattes fordel.


Lønner seg å kjøpe før årsskiftet
Tips! Det lønner seg å kjøpe eller kjøre en firmabil som er registrert i siste del av året, hvis du har tenkt å oppnå skatterabatt på grunn av bilens alder. Skjer bilens registrering etter årsskiftet, utsettes altså aldersrabatten med bortimot ett år.

Ved å kjøpe før årsskiftet oppnår arbeidsgiveren i tillegg at saldoavskrivningen starter ett år tidligere.


20 000 kroner ned fra år 3 til 4
Vi skal se på nok et eksempel på at det kan bli lønnsomt å kjøre firmabil som er mer enn tre år gammel …

Eksempel: Bil med listepris som ny på 300 000 kroner. Opp til 275 700 kroner utgjør 2013-fordelen (30 prosent) 87 570 kroner. Av overskytende 24 300 kroner utgjør fordelen (20 prosent) 4 860 kroner. Totalt inntektspåslag i 2013 utgjør 87 570 kroner.

Som vi har sett: Når bilen har vært registrert i tre hele kalenderår, beregnes fordelen fra og med det fjerde kalenderåret ut fra 75 prosent av listepris som ny.

Eksempel: Bil med listepris som ny på 300 000 kroner beregnes fra kalenderår 4 ut fra en listepris på 225 000 kroner (75 prosent av 300 000). Her utgjør fordelen (30 prosent av 225 000) 67 500 kroner, som er totalt inntektspåslag.

Merk! Grunnlaget for skatt og arbeidsgiveravgift synker altså med 20 070 kroner fra bilens bruksår 3 til bruksår 4.

Kilde: Billigste bilhold i småbedriften

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Most popular