Gå til hovedsiden

Bli kvitt gamle myter om webdesign

En myte er hovedsakelig en beretning om guder. Ordet forbindes også med “usanne historier”, og brukes i dag i flere sammenhenger. Som for eksempel det vi skal ta opp her, myter for webdesign.

myter om webdesign

Alt innhold skal være tilgjengelig via 3 klikk

Det er en myte at jo færre klikk en bruker må utføre, jo bedre. Dette henger igjen fra gammelt av da weben var nokså ny, og det fantes få retningslinjer for webdesign. Det som er viktig for brukeren, er hvor enkelt det er å navigere, samt de små dryppene av tilbakemeldinger som gir en oppfattelse av at man er på rett vei. Det å forventningsstyre brukerne har mye å si for hvor mye de vil tolerere. Dersom brukeren føler at hvert enkelt klikk fører dem nærmere målet, har ikke antallet mye å si. Kvaliteten på klikkene teller mye mer enn kvantiteten. Hvis du ikke lar brukeren tenke over antall klikk, vil de heller ikke ha noe imot et par ekstra.

Folk scroller ikke

Før i tiden var det ikke like vanlig å bruke scrollfunksjonen da man besøkte nettsider. I dag derimot, er dette blitt en naturlig del av hvordan vi navigerer på nett. I flere tilfeller kan det å plassere innhold under hverandre på nettsiden være mer fordelaktig enn å stykke det opp på flere separate sider.

Men hva så med regelen om at man må dytte all viktig informasjon above the fold*? Dette er også en myte. Selv om det fortsatt stemmer at innholdet som ligger over folden blir lest mest, er det ikke slik at alt som ikke umiddelbart er synlig blir oversett. Det som derimot er viktig for å sikre at folk faktisk scroller seg nedover, er hvor interessant førsteinntrykket av siden er. Ved å tilby innhold som er nyttig og innbydende, blir den besøkende sulten på mer og sannsynligheten for at de scroller videre øker.

White space er bortkastet space

Med white space menes tomrommene mellom og rundt elementer på siden. White space blir ikke lenger sett på som bortkastet bruk av plass, men derimot like viktig som selve innholdet. Rett bruk av white space kan øke lesbarheten og skape et visuelt hierarki som gjør det enklere for brukeren å finne frem.

Ved å fremheve og isolere de viktigste delene på siden vil man sikre at oppmerksomheten blir trukket nettopp dit. Blir man derimot møtt av en vegg med innhold hvor ingenting stikker seg frem kan det være vanskelig å vite hvor man skal starte.

White space er også en nyttig teknikk for å gruppere elementer. Dersom elementer er plassert nærme hverandre oppfatter brukeren at de har en relasjon. Dette er for eksempel viktig i skjemadesign. Her er bruk av white space verdifullt for å tydeliggjøre hvilke ledetekster som tilhører hvilke felt. For å gjøre et langt skjema mer brukervennlig, kan man også gruppere relaterte felt ved hjelp av white space og tilhørende overskrifter.

Det finnes mange myter for webdesign, og kanskje har du allerede kvittet deg med mange av dem. Men det er først når vi forstår hvorfor mytene er nettopp myter, at vi klarer å skape virkelig gode brukeropplevelser.

*Above the fold er et uttrykk for det man ser på en nettside uten å måtte scrolle.

 

Vi hjelper deg gjerne med design og front-end utvikling. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Mest populære