Gå til hovedsiden

Finansavisen om Visma: Kvinnene tar styringen

Omsetningen i Visma Software passerte milliarden i 2019. Adm. direktør Erlend Sogn gir den høye kvinneandelen i selskapet mye av æren.

Finansavisen om Visma, kvinner i ledelse
Finansavisen om Visma, kvinner i ledelse

Omsetningen i Visma Software passerte milliarden i 2019. Adm. direktør Erlend Sogn gir den høye kvinneandelen i selskapet mye av æren.

– Jeg tror at den gode kjønnsbalansen i ledergruppen og i resten av selskapet er en stor del av årsaken til at vi har hatt en så sterk vekst de siste årene, sier Sogn.

Visma Software har i dag en ledergruppe der fire av syv er kvinner.

Ifølge en undersøkelse utført av Kantar TNS på vegne av ODA-nettverket var kvinneandelen i norske IT-bedrifter på kun 28 prosent i 2018.

– Jeg er fornøyd. Med 39 prosent kvinneandel i Visma Software i Norge så har vi fortsatt litt å jobbe med, men spesielt tallene på ledernivå er meget tilfredsstillende hvor 33 av 52 mellomledere er kvinner, sier Lene Myklebust, som er salgsdirektør i Visma Software og medlem av ledergruppen.

Nytenkning og innovasjon

Hun er også godt fornøyd med aldersfordelingen på ledernivå.

– Også har har Visma etter min oppfatning vært flinke. Vi er en god blanding. Det er viktig at vi har med folk med lang erfaring både på topp- og mellomledernivå, men å utvikle Visma krever også nytenkning og innovasjon. I den sammenheng tror jeg det er helt avgjørende å få inn yngre profiler.

Myklebust begynte i Visma da hun var 23.

– Jeg har blitt vist stor tillit hele veien og hatt lederroller i selskapet siden jeg var 28. Jeg trivdes med mye ansvar og høyt tempo. Det har vært veldig motiverende å få være med på å drive utviklingen og bygge opp en av Europas største IT-giganter.

Nå har Myklebust personalansvar for 35 i tillegg til at hun har ansvar for i overkant av 50 norske SMB-bedrifter som er Visma-partnere.

– Våre partnere vokser og omsetter i dag for flere milliarder kroner i året, og jeg føler virkelig at vi sammen er med på å utvikle norsk næringsliv.

Ny forretningsmodell

For fire år siden valgte Visma å legge om sin forretningsmodell, og gikk fra å selge programvare på lisens til å tilby skybasert programvare som abonnement. Myklebust og hennes team var primus motor for denne omleggingen.

– Jeg fikk tidlig det fulle og hele ansvaret for å gjennomføre denne endringen. Skal du lykkes som leder, må du få mandat til å ta avgjørelser, og du må få rom til å gjennomføre dem, sier hun.

HR-direktør Alicia Halaas trekker frem tre områder som er spesielt viktige for å lykkes med å skape en god kjønnsbalanse i en tradisjonelt sett mannsdominert bransje.

– Det er viktig å være bevisst kjønnsbalansen i rekruttering. Man må være villig til å bygge talenter tidlig, og det gjelder selvsagt både kvinner og menn, og man må ikke minst kunne legge til rette for at det er mulig å kombinere karriere og familie.

Halaas har i likhet med Lene Myklebust jobbet i Visma siden hun var 23, og er nå tilbake i arbeid etter å ha vært ute i fødselspermisjon for andre gang.

– Første gang jeg ble gravid var jeg rett og slett redd for å fortelle det til sjefen, og også redd for å havne utenfor gamet. Reaksjonen fra sjefen var imidlertid helt fantastisk, og jeg ble involvert under hele permisjonen hvis jeg ønsket det.

Og sjefen både var og er Erlend Sogn.

– Det skulle selvsagt bare mangle, men det er ikke utenkelig at reaksjonen min ville ha vært annerledes for noen år tilbake. Vi har de siste årene ansatt flere som var gravide under rekrutteringsprosessen. Jeg skal være ærlig nok til å innrømme at dette nok ikke hadde skjedd for fem år siden.

Kraftig vekst

Visma Software har økt omsetningen fra 605 millioner kroner i 2014 til en omsetning i 2019 som passerte én milliard kroner.

– I IT-bransjen er behovet for utvikling og endring større enn i mange andre bransjer. Det krever ledere med et stort repertoar, og her mener jeg ulike profiler, både hva gjelder kjønn, alder og bakgrunn som gir oss muligheter til å snu fort, men også velge retninger som er lønnsomme for oss, sier han.

Visma er i dag en IT-bedrift med rundt 4.000 utviklere.

– Vi har verktøyene, vi har teknologien og jobber du hos oss så har du i aller høyeste grad muligheten til direkte å påvirke måten bedriftene jobber på. Jobber du i et av de store konsulenthusene så kan du fortelle andre hva de bør gjøre. Jobber du for Visma kan du fortelle dem hva de bør gjøre, og også hvordan det gjøres. Det er en ekstrem forskjell, sier Sogn.

Videre lesning? Konsernsjef Øystein Moan: – Digitaliseringen må møtes med omstillingsvilje

Mest populære