Gå til hovedsiden

Kutt ut dobbeltarbeidet – registrer dataene kun én gang, ett sted

– Gjenbruk informasjonen når den først er registrert. Nettbasert dataflyt åpner for fleksibel arbeidsdeling, og det å kjøre programvare over nettet, eller bruke webbaserte løsninger, gjør det mulig for flere brukere å samhandle elektronisk.

Hvordan lykkes med varehandel i 2020?
Hvordan lykkes med varehandel i 2020?

Nettbasert dataflyt gjør at alle blir mer effektive – uavhengig av om virksomheten har satt bort regnskap, lønn og økonomi eller om oppgavene utføres internt.

 – I en del sammenhenger er det effektivt at flere av virksomhetens ansatte jobber mot kjernesystemene i et grensesnitt som er tilpasset deres behov for et begrenset utvalg av funksjonalitet. Til forskjell fra ”ekspertbrukerne” som jobber med økonomi, lønn og administrasjon til daglig. Resultatet er raskere arbeidsprosesser, bedre informasjonsflyt og automatisering av rutiner.

Mest populære