Kundeoppfølging, markedsføring og salg

Hvis du skal lykkes med kundeoppfølging, markedsføring og salg, må du ha oversikt over kundene dine. Både individuelt og på gruppenivå. På den ene siden skal du bli kjent med hver kunde så godt at du kan gi nettopp den kunden personlig oppfølging når vedkommende tar kontakt. På den annen side skal du også kunne jobbe mot hele kundesegmenter i kundebasen, med skreddersydde budskap rettet mot ulike grupper. Se hva bedriftene som lykkes med kundetilfredshet gjør i vår gratis guide! 

Kjenner du kundene dine?

Det forutsetter en oversikt over kundelisten som mange norske selskaper i dag ikke har. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (2014), benytter kun 1 av 3 norske selskaper med minst ti ansatte seg av et CRM-system («customer relationship management system») for å hente inn og organisere informasjon om sine kunder. Er din bedrift del av det store flertallet som ikke benytter en dedikert løsning for kundehåndtering? Som kanskje ikke er kommet så langt som i det hele tatt å sette kundeforholdene i system?

I så fall kan det være gode grunner til å vurdere om det er et behov for et CRM-system. I sjekklisten under har vi trukket frem fire viktige suksesskriterier for enhver bedrift, hvor et CRM-system ofte er en avgjørende ressurs. Er din bedrift dekket inn godt nok på disse punktene? Hvis ikke kan tiden være moden for å tenke på mulighetene.

  1. Kundeinformasjon: Har din bedrift en velfungerende felles kundebase for alle bedriftens kunder, med oppdatert informasjon om alle kundeforhold, lett tilgjengelig for alle ansatte som har behov for det? 
  2. Kundebehandling: Får kundene rask og korrekt oppfølging ved henvendelse, eller kan dere bli bedre på kundebehandling? Har bedriften loggført kontakthistorikken til hver enkelt kunde?
  3. Markedsføring: Har bedriften full oversikt over kontaktdetaljene til forhenværende, eksisterende og potensielle kunder? Er forholdene lagt til rette for skreddersydd markedsføring mot ulike kjøpegrupper?
  4. Kryssalg og nysalg: Kan ansatte enkelt finne ut av hvilke kunder som har kjøpt hva, og hvor det er muligheter for kryssalg og nysalg?

De aller fleste bedrifter har forbedringspotensiale på flere av disse spørsmålene. Men sjansen er stor for at virksomheter som benytter et CRM-system kan svare positivt på langt flere av spørsmålene enn virksomheter uten et dedikert programvare for CRM. Hvis du finner hull og mangler i svarene dine, kan det være smart å legge en plan for hvilke tiltak som må iverksettes.

Kundeoppfølging som konkurransefortrinnGuide til kundeoppfølging og kundetilfredshet

Når vi også vet at kun en drøy tredjedel av norske bedrifter med minst ti ansatte bruker et CRM-system, betyr det at din bedrift har muligheten til å skaffe seg et konkurransefortrinn innen kundeoppfølging, markedsføring og salg som storparten av konkurrentene ikke drar nytte av.

På markedet finnes det ulike alternativer. Ett av dem er Visma SuperOffice Online, som i 2014 ble kåret til markedets beste CRM-system av PCWorld. Det er en moderne skyløsning som gir komplett funksjonalitet i et brukervennlig grensesnitt. Finn ut mer om Visma SuperOffice Online.  

Du er også velkommen til å laste ned vår gratis guide om kundeoppfølging og kundetilfredshet.

About

Henrik Holte jobbet med tekst, video og animasjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Henrik: