Gå til hovedsiden

Hva kan du kreve erstattet ved forsinket betaling?

Gode rutiner er alfa og omega for å få betaling i tide og for å unngå tap på fordringer. Det spiller ingen rolle hvor mye du klarer å selge, om du ikke mottar betaling fra kundene. Dersom en kunde ikke betaler et pengekrav innen forfall, kan du kreve erstatning for forsinkelsen.

erstatning for forsinkelse i betaling
Hva kan du kreve erstattet ved forsinket betaling?

Gode rutiner er alfa og omega for å få betaling i tide og for å unngå tap på fordringer. Det spiller ingen rolle hvor mye du klarer å selge, om du ikke mottar betaling fra kundene. Dersom en kunde ikke betaler et pengekrav innen forfall, kan du kreve erstatning for forsinkelsen.

Hvilken erstatningskrav har du, som kreditor, ved forsinket betaling?

1. Forsinkelsesrente

For det første kan kreditor legge på forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.

Forsinkelsesrente kan kreves fra den dagen kravet forfaller. Dersom dette ikke er avtalt, kan man kreve forsinkelsesrente fra 30 dager etter at man har sendt påkrav om betaling til skyldner. Forsinkelsesrente kan kreves både overfor forbrukere og næringsdrivende.

Forsinkelsesrenten justeres hvert halvår, og er per i dag fastsatt til 9,25 %.

2. Inndrivelseskompensasjon

For det andre har kreditor rett på såkalt inndrivelseskompensasjon. Reglene om dette trådte i kraft i juli 2013, men er ukjent for mange.  Reglene innebærer at dersom kreditor kan legge på forsinkelsesrente, kan han i tillegg be om kompensasjon på opptil kr 330 for forsinket betaling, uten krav om hverken varsling eller purring i forkant. Kreditor står fritt til å be om et lavere beløp dersom det er ønskelig.

Formålet med regelen er at kreditor skal kunne kreve inn forfalte pengekrav raskt og effektivt, og er særlig ment som et hjelpemiddel til små og mellomstore bedrifter som sliter med å få inn forfalte krav.

Kreditor kan altså kreve både forsinkelsesrente og inndrivelseskompensasjon dersom kravet ikke er betalt innen forfall, men merk at reglene om inndrivelseskompensasjon ikke gjelder dersom skyldneren er forbruker, og heller ikke på krav som forfalt før 16. mars 2013.

3. Inkassosalær

Dersom kreditor oversender saken til et inkassoselskap, kan inkassoselskapet i tillegg kreve inkassosalær etter inkassoloven ved forsinket betaling. Et inkassosalær er en erstatning for å dekke omkostningene kreditor har ved inndrivelsen.

Etter loven kan det kreves inkassosalær for skriftlig purring eller inkassovarsel med et beløp tilsvarende en tidel av inkassosatsen på kr 650, altså kr 65. Purring kan tidligst sendes 14 dager etter kravets forfall. Inkassosalær etter inkassoloven kan dermed tidligst kreves 14 dager etter forfall.

Kreditor har ikke mulighet til å be om både inndrivelseskompensasjon og inkassosalær for den samme purringen og må derfor velge hvilken erstatning han vil kreve for de ulike utgiftene han har til å inndrive kravet. Kreditor kan dermed kreve inndrivelseskompensasjon på kr 330 for den første purringen, og inkassosalær for utgifter som overstiger dette dersom debitor fortsatt ikke betaler.

Du kan også vurdere vår løsning Visma AutoCollect – en automatisert tjeneste for overføring av purring og inkassovarsler. Mens du følger med på status, direkte fra et eget vindu, håndterer Visma Collectors inkassosakene og oppfølgingen. På denne måten kan du få inn pengene raskere, og du får mer tid til å fokusere på andre deler av din virksomhet.

 

Mest populære