Gå til hovedsiden

Husk kreditnota når du har feilfakturert

Det er ikke bare å slette en utsendt faktura du har gjort feil på og lage en ny. Du har nemlig ikke lov til å endre på en allerede utsendt faktura, og du har heller ikke lov til å slette den. Fakturaen kan ikke endres etter utstedelse, og den må inn i regnskapet ditt med sitt tildelte nummer.

Fakturering
Fakturering

Når du skriver feil på fakturaen

Av og til kan det skje at du skriver feil på en faktura og sender den ut før du oppdager glippen. Det kan være at du oppdager at du har skrevet feil pris eller at du har glemt en tjeneste/vare som skulle være med.

Hvis du ikke har kunnskap om dette, kan første innskytelse være å be kunden kaste den opprinnelige fakturaen og at du gir beskjed om at du lager en ny faktura. Så enkelt er det ikke.

 

Kreditnota er motsatt faktura

En kreditnota er en motsatt faktura, som viser at du skylder kunden penger. Du har altså sendt en faktura (med feil) først, som gjør at kunden skylder deg penger, og så sender du kreditnotaen for å reversere dette. Eller nulle ut, om du vil.

Vanligvis vil ikke dette ha noen praktisk betydning for kunden, hvis han/hun ennå ikke har betalt den opprinnelige fakturaen.

NB! Fakturaløsningen du bruker tar seg vanligvis av formalitetene, men husk at kreditnotaen i størst mulig grad skal inneholde de samme opplysningene som den opprinnelige fakturaen.

Når du lager en kreditnota, får den sitt eget nummer i fakturaserien, og bokføres i ditt regnskap på vanlig måte. Deretter kan du sende ut den nye fakturaen, som også får sitt eget fakturanummer. Det er denne fakturaen kunden betaler.

 

Andre mulige løsninger for feilfakturering

Hvis du ikke lager en ny faktura og en kreditnota er det også andre løsninger hvis du vil rette opp feilfakturering.

Bokføringsstandardstyret har i en uttalelse om god bokføringsskikk sagt at feilfakturering også kan rettes ved at det:
◾utstedes kreditnota for den delen som er feil,
◾utstedes en tilleggsfaktura,
◾foretas en korrigering i neste faktura med tydelig angivelse av hva som er korrigert.

Mest populære