Gå til hovedsiden

Kontrollert vekst

En småbedrift med vekstambisjoner vil stå ovenfor vanskelige utfordringer som å sikre likviditet, kontrollere kostnadene, velge riktig bemanning, beholde servicenivået og holde på de viktige kundene. Tilgang til god nok informasjon i rett tid vil ofte være forskjellen mellom suksess og fiasko. Valg av riktig IT-verktøy er med andre ord kritisk skal du lykkes. En […]

En småbedrift med vekstambisjoner vil stå ovenfor vanskelige utfordringer som å sikre likviditet, kontrollere kostnadene, velge riktig bemanning, beholde servicenivået og holde på de viktige kundene. Tilgang til god nok informasjon i rett tid vil ofte være forskjellen mellom suksess og fiasko. Valg av riktig IT-verktøy er med andre ord kritisk skal du lykkes.

En bedrift i vekst står ovenfor mange utfordringer hvor disse kan utvikle seg til kritiske problemer dersom man ikke sørger for å vokse kontrollert.


Slipp ikke opp for penger

”Men vi tjente jo så bra…”. Dette utsagnet har nok mang en småbedriftsleder sagt på vei til skifteretten, etter at konkursbegjæringen slo ned fra klar himmel. Det hjelper ikke med masse order, store kunder og høy aktivitet, dersom kassa går tom. Fenomenet kalles ofte for ”voksesyke”, og har en rekke ulike symptomer. En typisk problemstilling er at man drar på seg for store kostnader, og klarer ikke å få inn penger fra kundene raskt nok. En annen klassiker er at selv om omsetningen øker med store ordre på store kunder, viser det seg at man likevel tjener marginalt.

Løsningen er å ha et til en hver tid oppdatert økonomisystem, hvor alt som har med økonomistyring er integrert. Da vil du enkelt få løpende oversikt hvordan det står til med likviditeten, hvor lønnsomme de enkelte kundene dine faktisk er, og om du har råd til å ta på deg nye kostnader. Er IT-løsningen din i tillegg komplett etter dagens standard, bør du forvente å kunne hente ut denne informasjonen der du er – når du trenger den. Det vil si via online enheter som bærbar PC, smartphone eller via en Web-leser på en PC du får tilgang til.

Dette vil øke sannsynligheten for at du treffer de riktige beslutningene i møte med kunden, fremfor senere finne ut at den ordren burde du ha sagt nei til.

Jakt på lønnsomhet, ikke vekst
Jakt på vekst for veksten skyld er ofte en garantert oppskrift på fiasko. Uten verktøy til å vurdere lønnsomhet vil hele vekstfasen bli et digert sjansespill. Før du tar beslutningen om å vokse, bør du bruke tid på å vurdere hvordan du skal få til lønnsom vekst. Kilden til den beslutningsinformasjonen finner du normalt i et oppdatert økonomisystem, men du bør selvsagt også søke å hente inn informasjon eksternt knyttet til marked, etterspørsel, konkurranse og betalingsvillighet.

Viktig med gode budsjetter
Gode budsjetter vil i en hektisk vekstfase være et av dine viktigste styringsverktøy – forutsatt at du bruker det. Et budsjett som ikke har vært oppdatert på nesten ett år, vil for de fleste være av svært liten verdi. Etter hvert som du innhenter ny erfaring, bør også budsjettet ditt avspeile dette. Avvik bør du følge opp grundig, da dette gjerne kan være en indikasjon på at du f.eks. vokser for raskt, ikke har den nødvendige lønnsomheten, eller ikke klarer de salgsmålene du har satt deg. Ved å kunne adressere slike problemstillinger tidlig vil du trolig finne ut at dette kan løses, enten ved å redusere noe på veksttakten, sikre deg bedre likviditet gjennom ulike former for finansiering, eller at du rett og slett må revurdere dine vekstambisjoner. Dette er uansett alltid best å gjøre mens det er tid. Sitter du i bilen på vei til skifteretten er det i all fall for sent.

God nok servicegrad
En av småbedriftenes store styrker – vanligvis – er at nærhet til kundene skaper høy servicegrad. Mange er villig til å betale litt ekstra for dette, og kan være en av de viktigste årsakene til at man vinner kampen om kundene.

En stor utfordring ved vekst er å beholde samme servicegrad som kundene dine er vant med. Da handler det om å bruke tiden godt. Nøkkelfaktorer her er gode rutiner og god informasjon. Innebærer veksten behov for mer personell, vil den informasjonen som tidligere kanskje var samlet i et par hoder, bli fordelt på flere. Kunder som er vant til å få svar på et problem samme dag, opplever brått å måtte vente en dag eller to mens den nye selgeren din bruker tid på finne det svaret som du har helt fremme i pannebrasken. Var denne informasjonen tilgjengelig i et felles kundeoppfølgingssystem, ville kunden din fått svaret med en gang. Men for å få dette til å fungere i praksis, er det kritisk at forretningssystemet ditt er så komplett som mulig hvor informasjon om kunder, vare, order, lager, betaling, osv. er godt integrert slik at du enkelt kan hente beslutningsgrunnlag samlet – på ett sted.

En småbedrift med vekstambisjoner vil stå ovenfor vanskelige utfordringer som å sikre likviditet, kontrollere kostnadene, velge riktig bemanning, beholde servicenivået og holde på de viktige kundene. Tilgang til god nok informasjon i rett tid vil ofte være forskjellen mellom suksess og fiasko. Valg av riktig IT-verktøy er med andre ord kritisk skal du lykkes.

En bedrift i vekst står ovenfor mange utfordringer hvor disse kan utvikle seg til kritiske problemer dersom man ikke sørger for å vokse kontrollert.

Slipp ikke opp for penger

”Men vi tjente jo så bra…”. Dette utsagnet har nok mang en småbedriftsleder sagt på vei til skifteretten, etter at konkursbegjæringen slo ned fra klar himmel. Det hjelper ikke med masse order, store kunder og høy aktivitet, dersom kassa går tom. Fenomenet kalles ofte for ”voksesyke”, og har en rekke ulike symptomer. En typisk problemstilling er at man drar på seg for store kostnader, og klarer ikke å få inn penger fra kundene raskt nok. En annen klassiker er at selv om omsetningen øker med store ordre på store kunder, viser det seg at man likevel tjener marginalt.

Løsningen er å ha et til en hver tid oppdatert økonomisystem, hvor alt som har med økonomistyring er integrert. Da vil du enkelt få løpende oversikt hvordan det står til med likviditeten, hvor lønnsomme de enkelte kundene dine faktisk er, og om du har råd til å ta på deg nye kostnader. Er IT-løsningen din i tillegg komplett etter dagens standard, bør du forvente å kunne hente ut denne informasjonen der du er – når du trenger den. Det vil si via online enheter som bærbar PC, smartphone eller via en Web-leser på en PC du får tilgang til.

Dette vil øke sannsynligheten for at du treffer de riktige beslutningene i møte med kunden, fremfor senere finne ut at den ordren burde du ha sagt nei til.

Jakt på lønnsomhet, ikke vekst

Jakt på vekst for veksten skyld er ofte en garantert oppskrift på fiasko. Uten verktøy til å vurdere lønnsomhet vil hele vekstfasen bli et digert sjansespill. Før du tar beslutningen om å vokse, bør du bruke tid på å vurdere hvordan du skal få til lønnsom vekst. Kilden til den beslutningsinformasjonen finner du normalt i et oppdatert økonomisystem, men du bør selvsagt også søke å hente inn informasjon eksternt knyttet til marked, etterspørsel, konkurranse og betalingsvillighet.

 

Viktig med gode budsjetter

Gode budsjetter vil i en hektisk vekstfase være et av dine viktigste styringsverktøy – forutsatt at du bruker det. Et budsjett som ikke har vært oppdatert på nesten ett år, vil for de fleste være av svært liten verdi. Etter hvert som du innhenter ny erfaring, bør også budsjettet ditt avspeile dette. Avvik bør du følge opp grundig, da dette gjerne kan være en indikasjon på at du f.eks. vokser for raskt, ikke har den nødvendige lønnsomheten, eller ikke klarer de salgsmålene du har satt deg. Ved å kunne adressere slike problemstillinger tidlig vil du trolig finne ut at dette kan løses, enten ved å redusere noe på veksttakten, sikre deg bedre likviditet gjennom ulike former for finansiering, eller at du rett og slett må revurdere dine vekstambisjoner. Dette er uansett alltid best å gjøre mens det er tid. Sitter du i bilen på vei til skifteretten er det i all fall for sent.

God nok servicegrad

En av småbedriftenes store styrker – vanligvis – er at nærhet til kundene skaper høy servicegrad. Mange er villig til å betale litt ekstra for dette, og kan være en av de viktigste årsakene til at man vinner kampen om kundene.

En stor utfordring ved vekst er å beholde samme servicegrad som kundene dine er vant med. Da handler det om å bruke tiden godt. Nøkkelfaktorer her er gode rutiner og god informasjon. Innebærer veksten behov for mer personell, vil den informasjonen som tidligere kanskje var samlet i et par hoder, bli fordelt på flere. Kunder som er vant til å få svar på et problem samme dag, opplever brått å måtte vente en dag eller to mens den nye selgeren din bruker tid på finne det svaret som du har helt fremme i pannebrasken. Var denne informasjonen tilgjengelig i et felles kundeoppfølgingssystem, ville kunden din fått svaret med en gang. Men for å få dette til å fungere i praksis, er det kritisk at forretningssystemet ditt er så komplett som mulig hvor informasjon om kunder, vare, order, lager, betaling, osv. er godt integrert slik at du enkelt kan hente beslutningsgrunnlag samlet – på ett sted.

Mest populære