Gå til hovedsiden

Har du kontroll over alle dine kundeavtaler?

Det kan kanskje høres selvsagt ut at man skal prioritere de kundene man tjener penger på, og styre unna dem som koster deg penger. Men i en travel hverdag kan det være vanskelig å vite om kunden du har på tråden er lønnsom eller ikke. Med et godt CRM-system (Customer Relationship Management) vil svaret på dette kun være et tastetrykk unna.

 

Husker du å følge opp alle avtaler?

Består bedriften av én person med ti kunder er det normalt ikke noe problem å levere topp service til alle kundene. Men etter hvert som antall kunder og ansatte øker, opplever de fleste bedrifter at det blir mer krevende å opprettholde servicenivået.

Kundene dine får flere personer å forholde seg til, og løfter gitt av en selger blir ikke automatisk fulgt opp av service/supportavdelingen uten at gode rutiner og systemer til å håndtere dette er på plass. Å ha et godt CRM-system på plass er av stor betydning for god oppfølging av dine kunder.

CRM gir deg mulighet til å lagre alle kundeavtaler systematisk slik at all kundehistorikk er samlet på ett sted. Dokumenter, notater (fra en telefonsamtale eller kundemøte) og e-poster ligger lett tilgjengelig, og alle har tilgang på samme informasjon. Dette er veldig viktig i relasjonsbyggingen med kunden.

 

Sørg for at andre holder løftene dine

Har du opplevd at arbeidet har stoppet opp fordi en av de ansatte er borte fra jobb? Ved hjelp av et godt CRM-system så kan du holde kontroll på enhver jobb hver enkelt ansatt skal/skulle ha gjennomført, selv om vedkommende er borte den aktuelle dagen. På denne måten kan kundene blir fulgt opp som avtalt, og løftene kan holdes.

God kundeservice spiller en stor rolle i å få fornøyde kunder!

 

Kontroll på dine kunder

Differensiert håndtering av relasjoner er en viktig del av CRM. Det blir enklere å jobbe målrettet gjennom å kategorisere kundene i ulike grupper basert på relevante kriterier. Dermed kan kommunikasjonen til de ulike kundegruppene tilpasses slik at ikke alle kundene mottar samme type informasjon eller tilbud.

Kontroll er også her et viktig krav for suksess og kan bidra til en økning i salg og mersalg!

Mest populære