Rapportering av desemberlønn som utbetales i januar

Rapportering av desemberlønn

Når vi nærmer oss årsskiftet dukker ofte dette spørsmålet opp: «Lønn som er opptjent i desember, men først utbetales i januar, skal det være med i a-meldingen for desember eller januar?»

Kontantprinsippet

Hovedregelen med kontantprinsippet er at lønn og andre ytelser som er utbetalt i januar skal innberettes i a-meldingen for januar, med frist for innsendelse 5. februar, selv om opptjeningsperioden er desember.

Det betyr at det er utbetalingsdato for lønn og godtgjørelser som er avgjørende for hvilken måned ytelsen tilhører. Dette gjelder både fastlønn, timelønn, overtidsgodtgjørelse, bonuser, andre variable tillegg og utgiftsgodtgjørelser.

Reiseoppgjør

Ansatte som er på reise i arbeidsgivers tjeneste kan ha krav på både bil- og diettgodtgjørelse.

Hvilke satser som skal utbetales er avhengig av avtaler i bedriften. Enten følger det av tariffavtaler eller bedriftsinterne avtaler.

Les også: Hva er forskjellen på arbeidsreise og yrkesreise?

Avtalen

Det er satsene på reisetidspunktet som ansatte kan kreve etter avtalen. Hvis bedriften følger statens særavtale for reiser, vil ansatte kunne kreve kr 4,03 pr km i bilgodtgjørelse. For reiser av varighet fra 6 til 12 timer kr 307 i kostgodtgjørelse når oppdraget er utført i desember.

Trekkregler

Utbetales godtgjørelsen i desember er de trekkfrie grensene kr 3,50 pr km for bilgodtgjørelse og kr 200 for diettgodtgjørelse.

Utbetales godtgjørelsen først i januar, vil ansatte fortsatt kunne kreve kr 4,03 i bilgodtgjørelse og kr 307 i kostgodtgjørelse. Trekkfritt kan utbetales de satsene som er gjeldende fra 1. januar og ikke de trekkfrie satsene som var gjeldende på reisetidspunktet.

Lære mer om reiseregler?

Regelverket rundt reiseoppgjør og reiseregninger blir med jevne mellomrom endret. Delta på kurs i reiseregninger og reiseregler og bli oppdatert på gjeldende regelverk.

Les om nettkurset i reiseregninger og reiseregler og meld deg på her

 

0