Gå til hovedsiden

Rapportering av desemberlønn som utbetales i januar

Når vi nærmer oss årsskiftet dukker ofte dette spørsmålet opp: «Lønn som er opptjent i desember, men først utbetales i januar, skal det være med i a-meldingen for desember eller januar?»

Kontantprinsippet

Hovedregelen med kontantprinsippet er at lønn og andre ytelser som er utbetalt i januar skal innberettes i a-meldingen for januar, med frist for innsendelse 5. februar, selv om opptjeningsperioden er desember.

Det betyr at det er utbetalingsdato for lønn og godtgjørelser som er avgjørende for hvilken måned ytelsen tilhører. Dette gjelder både fastlønn, timelønn, overtidsgodtgjørelse, bonuser, andre variable tillegg og utgiftsgodtgjørelser.

Reiseoppgjør

Ansatte som er på reise i arbeidsgivers tjeneste kan ha krav på både bil- og diettgodtgjørelse.

Hvilke satser som skal utbetales er avhengig av avtaler i bedriften. Enten følger det av tariffavtaler eller bedriftsinterne avtaler.

Les også: Hva er forskjellen på arbeidsreise og yrkesreise?

Avtalen

Det er satsene på reisetidspunktet som ansatte kan kreve etter avtalen. Hvis bedriften følger statens særavtale for reiser, vil ansatte kunne kreve kr 4,03 pr km i bilgodtgjørelse. For reiser av varighet fra 6 til 12 timer kr 324 i kostgodtgjørelse når oppdraget er utført i desember.

Trekkregler

Utbetales godtgjørelsen i desember er de trekkfrie grensene kr 3,50 pr km for bilgodtgjørelse og kr 200 for diettgodtgjørelse.

Utbetales godtgjørelsen først i januar, vil ansatte fortsatt kunne kreve kr 4,03 i bilgodtgjørelse og ikke kr 4,48 som gjelder kjøring fra og med 1. januar 2023. Kravet på kostgodtgjørelse er kr 324 siden reisen var i januar og den nye satsen på kr 342 gjelder reiser som foretas i 2023. Trekkfritt kan utbetales de trekkfrie satsene som er gjeldende fra 1. januar 2023, bilgodtgjørelse kr 3,50 (uendret fra 2022), dagdiett kr 200 (uendret fra 2022).

Hvilke regler gjelder akkurat nå?

Reglene for lønn og personal forandrer seg stadig, og det viktigste du kan gjøre er å holde deg oppdatert. Vil du også – sammen med 20.000 andre – få nyhetsbrevet vårt Regelnytt i innboksen?

Ja takk, send meg Regelnytt!

Mest populære