Kompetanse på journalføring gir økt pasientsikkerhet

Tilsynsrapporter viser ofte til dårlig journalføring i helse- og omsorgstjenesten. Hvorfor er dette så vanskelig å få til? Og hva må gjøres for å forbedre kompetansen på journalføring?

Jurist, Knut Fredrik Thorne, har erfaring fra både tilsynsmyndigheten og god kjennskap til kommunenorge. I dette intervjuet forteller han om:

    • Hvorfor god journalføring er så viktig
    • Hvordan helse- og omsorgstjenesten kan bedre journalføringen
    • Hva som er leders ansvar

Kompetanse er avgjørende for god journalføring. Medarbeiderne må ha kunnskap om helsepersonells dokumentasjonsplikt og ledere må sørge for systematisk opplæring av alle ansatte.

Les mer om hvordan dette kan gjøres i tidligere innlegg:

Slik kan kompetansestyring sikre gode tjenester i din kommune

5 tips til opplæring av ansatte

Det er store variasjoner innad i en kommune som gjør det nødvendig med både overordnede kompetanseplaner som kan ivareta behovet for tverrfaglige kompetansetiltak og del-kompetanseplaner som ivaretar sektorspesifikke kompetansebehov, sier Knut Fredrik Thorne.

Visma SmartSkill har utarbeidet en guide på hvordan man kan lage en god kompetanseplan, og Thorne oppfordrer kommunale ledere til å ta den i bruk i arbeidet.

Her finner du hjelp til å lage en god kompetanseplan

0