Gå til hovedsiden

Kompetanse på journalføring gir økt pasientsikkerhet

Tilsynsrapporter viser ofte til avvik på dokumentasjonsplikten i helse- og omsorgstjenesten. Hvorfor er dette vanskelig å få til? Hvordan forbedre kompetansen på journalføring?

Kompetanse på journalføring

Jurist, Knut Fredrik Thorne, har erfaring fra både tilsynsmyndigheten og god kjennskap til kommunenorge. I dette intervjuet forteller han om:

    • Hvorfor god journalføring er så viktig
    • Hvordan helse- og omsorgstjenesten kan bedre journalføringen
    • Hva som er leders ansvar

Kompetanse er avgjørende for god journalføring. Medarbeiderne må ha kunnskap om helsepersonells dokumentasjonsplikt og ledere må sørge for systematisk opplæring av alle ansatte.

E-læring er en god måte å nå alle på, og gjennom historier fra hverdagen er det lettere for de ansatte å omsette kunnskapen til praktisk handling. Veilederen har utarbeidet 3 nye e-læringskurs med relevante caser som vil gi god læring og forståelse. Kurs 1 omhandler dokumentasjonsplikten, hva skal skrives i journal, hvem skal skrive og når. Kurs 2 tar for seg det mer etiske aspektet og hvordan skrive journal. I kurs 3 er temaet journalsnoking og innsynsrett.

Opprett prøvebruker på Veilederen og se e-læringskursene

Slik kan kompetansestyring sikre gode tjenester i din kommune

5 tips til opplæring av ansatte

Det er store variasjoner innad i en kommune som gjør det nødvendig med både overordnede kompetanseplaner som kan ivareta behovet for tverrfaglige kompetansetiltak og del-kompetanseplaner som ivaretar sektorspesifikke kompetansebehov, sier Knut Fredrik Thorne.

Visma SmartSkill har utarbeidet en guide på hvordan man kan lage en god kompetanseplan, og Thorne oppfordrer kommunale ledere til å ta den i bruk i arbeidet.

Her finner du hjelp til å lage en god kompetanseplan

Mest populære