Gå til hovedsiden

Kompensasjonsordninger for små bedrifter – hvordan kan du sikre din bedrift?

Som følge av COVID-19 er det en vanskelig tid for mange småbedrifter. I denne artikkelen har vi samlet noen av ordningene som er tilgjengelige for norske bedrifter og selvstendig næringsdrivende, i form av kontantstøtte, lån og tilskudd. 

Kompensasjonsordninger for små bedrifter
Kompensasjonsordninger for små bedrifter
  • Kompensasjonsordning for bedrifter (kontantstøtte)
  • Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere
  • Innovasjonslån
  • Innovasjonstilskudd
  • Statens lånegarantiordning for SMB

Kompensasjonsordning for bedrifter (kontantstøtte)

Bedrifter med stort omsetningsfall som følge av coronaviruset kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine faste kostnader. Dette for å sikre at bedrifter som blir hardt rammet har en mulighet til å overleve gjennom krisen.

Hvem kan motta støtte til bedrifter?
Skatteetaten har laget en oversikt hvor du kan finne ut om din bedrift kan få tilskudd gjennom kompensasjonsordningen.

Kort oppsummert gjelder det for:

  • Bedrifter som har fått næringsforbud
  • Andre bedrifter med fall i omsetningen på 30 % eller mer.
  • I første omgang for mars, april og mai 2020

Hvordan søker jeg?
Du finner mer informasjon og søker på kompensasjonsordning.no

Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Denne ordningen dekker opptil 80 % av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G ( 599.148 kroner), og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger. Ordningen gjelder for de som har mistet inntekt fra 16. mars eller senere.

Hvem kan motta støtte?
Kompensasjonsordningen gjelder for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten.

Hvordan søker jeg?
Du finner mer informasjon og søker på nav.no

Innovasjonslån

Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, omstilling, utvikling, vekst og internasjonalisering. Normalt finansierer Innovasjon Norge inntil 50 prosent av kapitalbehovet.

Hvem kan søke om innovasjonslån?
Innovasjonslån er et tilbud til bedrifter over hele landet i alle næringer, med enkelte unntak.

Hvordan søker jeg?
Du søker på innovasjonnorge.no (søknadsskjema).

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd

Innovasjon Norge har fått økte rammer til innovasjonstilskudd på grunn av regjeringens tiltak i forbindelse med COVID-19. Dette for små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner. Tilskuddet til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og bærekraftig vekst.

Hvem kan motta støtte?
Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med vekstpotensial. Les mer om målgruppene her.

Hvordan søker jeg?
Du søker for forstudie her og hovedprosjekt her.

Statens lånegarantiordning for SMB

Regjeringen har etablert en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Med en låneramme på 50 milliarder og 3 års løpetid, slik at levedyktige bedrifter kan få bedre likviditet. Ordningen gjelder kun nye lån og frem til 1. juni 2020.

Hvordan søker jeg?
Alle bedriftsbanker i Norge kan gi statsgaranterte lån. Har du allerede lån i en bank, oppfordres en til å søke i samme bank.

Aprila Kassekreditt
Benytter du Visma eAccounting i dag kan du søke om kassekreditt hos April Bank direkte fra programmet. Du får svar på din søknad og pengene disponibelt på konto allerede neste arbeidsdag.

Andre støtteordninger og tiltak

Det finnes en rekke andre støtteordninger og tiltak, og listen oppdateres kontinuerlig. For en utfyllende oversikt gå til denne siden hos Altinn.

Mest populære