Kommuniser bedre, våg mer – oppnå bedre resultater

Jeg ønsker å dele hva jeg har gjort for å bli en bedre kommunikator, og hvordan du kan gjøre det samme. Ved å bruke enkle teknikker kan du styre ditt eget humør til alltid å være på topp hver dag, noe som er helt essensielt når du skal kommunisere på en god måte.

Det første som ble fortalt til meg da jeg begynte som Account Manager i Visma Academy var følgende: «Tommy, i jobben som selger kommer du til å møte motgang hver dag, men jobber du hardt så kommer det til å gå deg godt». Jeg ble fort klar over hva min sjef mente. Det å bli avvist på noe du prøver å formidle og som du har stor tro på, opptil flere ganger om dagen, ja kanskje hele dagen, er for meg selve defisjonen på å møte motstand. I min jobb er det ekstremt viktig å kunne fortsette å tenke positivt og kommunisere på en slik måte at du reduserer motstanden.

Etter et par måneders ansettelse gikk jeg på et kommunikasjonsseminar med Amund Fjeldstad. Her lærte jeg at det å få et nei nødvendigvis ikke er negativt. Det finnes teknikker for å snu det om, til en konstruktiv prosess. Det gir deg en mulighet for å forbedre deg til neste gang du prøver på det samme. Og dersom du ikke prøver en gang til vil du helle ikke få et ja. Bare det å tenke at motgang fører til noe positivt fører igjen til at din sinnsstemning øker, og du kommer høyere opp på den emosjonelle skalaen. Det å være høyt opp på den emosjonelle skalaen betyr at du er glad og fornøyd og dette smitter direkte over på hvordan du kommuniserer og på resultatene (Fjeldstad 2013).

«Det å lære og kunne styre min egen sinnsstemning og forandre tankegangen min når jeg møter motgang har vært helt avgjørende for meg å lykkes i min jobb».

På kommunikasjonsseminar med Amund Fjeldstad lærer du enkle kommunikasjonsteknikker som du kan bruke i hverdagen. Du får de redskapene som skal til for at du kan våge mer når du sitter i et møte, når du snakker med kunder, når du kommuniserer med andre mennesker på arbeidsplassen og ikke minst generelt i hverdagen. Du lærer at for å lykkes så handler det mye om hvordan du faktisk håndterer dagligdagse hendelser.

Dette seminaret passer for alle som jobber/omgås med andre mennesker.

Meld dere på her

Referanser:

Fjeldstad, Amund 2013. «Opptur: Kunsten å gjøre det bedre og bedre», utg. 3. Cappelen Dam AS

0