Gå til hovedsiden

Digitalisering – en nøkkel for å lykkes med kommunereformen

Kommuner står foran store omstillinger. Kommunereformen, digitalisering, lavere overføringer som følge av synkende oljeinntekter, eldrebølgen, og krav om bosetting for flyktninger er noen stikkord. Dette er noe alle ledere i kommuner må ha et aktivt forhold til.

Kommunereform og digitalisering

Teknologi gir muligheter for å møte disse utfordringene. Digitalisering, forenkling og mer effektiv bruk av kommunens ressurser kan gi økt verdiskaping i krevende tider. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby tjenester på en ny måte, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.

Digitalisering må føre til:

  1. økt kvalitet på tjenestene
  2. omlegging og forenkling av arbeidsrutiner
  3. raskere saksgang og kortere svartid

Effekten tas ut hos innbyggere, de ansatte i kommunen og i ledelsen av kommunen.

Digitalisering og verdier

Verdier for innbyggeren

Folk flest i Norge er heldigital og forventer å forholde seg til kommunens tjenester digitalt. Dette begynner nå å materialisere seg. Noen områder som er i rask utvikling er digitale søknader, digital post, digitale samhandlingsløsninger og velferdsteknologi.

Verdier for kommunens ansatte

I dag har fagfolk i kommunen moderne verktøy på mobile enheter for å fungere optimalt der de er til enhver tid. Nå kan hjemmesykepleieren slå opp i journalen til den eldre ved et hjemmebesøk, en lærer kan føre et fravær på en elev i klasserommet, ledere kan utføre administrative oppgaver på mobilen, etc. På dette området skjer det mye!

Verdier for ledere i kommunen

Solid og kunnskapsbasert ledelse og styring vil bli avgjørende i tiden fremover. Men det er svært mye data, som gjerne er fragmentert og utilgjengelig. Store datamengder skaper utfordringer. Visma Enterprise BI er en løsning som lynraskt henter fragmentert informasjon og gjør det om til kunnskap. Løsningen gir ledelsen informasjon og kunnskap for å understøtte beslutninger og gir mulighet for bedre styring av kommunen.

Kommuner tar allerede store steg

Visma har gjennom de siste 30 årene utviklet og implementert sentrale it-løsninger i samarbeid med norske kommuner. Våre løsninger understøtter det meste en kommune driver med, enten det er i administrasjonen eller ute i virksomhetene. Ved sykehjemmet, skolen, i barnevernet på sosialkontoret, eller annen virksomhet.

De siste årene har kommuner, i samarbeid med Visma, tatt store steg for modernisering og digitalisering. Gevinstene er allerede store. Se video som forklarer hvordan Visma, i samarbeid med norske kommuner, arbeider systematisk med digitalisering for å skape mer moderne og robuste kommuner.

Les mer om digitalisering i kommunen »

Mest populære