Knuser mytene om nettskyen

“Nettskyen er usikker”. “Nettskyen er umoden teknologi”. – Dette er kun myter, sier Helge Skrivervik som påpeker at CIA i voksende grad bruker nettskyen. Helge tror nettskyen og BYOD vil endre verden, og at bedrifter bør akte seg slik at de ikke blir akterutseilt.

Helge Skrivervik har 30 års fartstid fra IT bransjen, med erfaring fra blant annet Forsvarets Forskningsinstitutt, UC Berkeley, Silicon Valley og Skrivervik Data, som han startet i 1985. Sammen med Hanne Mellingen startet han kompetanseselskapet Team Mellvik as i 1993, og senere ressursportalen myMAYDAY.com. Helge har skrevet 9 bøker om ulike teknologitemaer, er en etterspurt foredragsholder og teknologi-analytiker.
Avdekker mytene
For Visma skal han være «mythbuster» i forhold til mytene som florer om nettskyen. Helge er en av foredragsholderne når Visma arrangerer sin største konferanse noensinne den 6. september 2012. Visma Summit 2012 er en konferanse om mulighetene i nettskyen. Helge vil, i tillegg til å knuse myter, gi oss en forståelse av den pågående industrialiseringen av IT. Her er hva han håper publikum vil sitte igjen med.

–  Bedre forståelse av årsakene til endringene, drivkreftene bak, de nye mulighetene og ikke minst oppklaring av mange misforståelser. Nettskyen er ikke et nytt alternativ, men en naturlig utvikling, et vell av muligheter og uunngåelig, sier Helge.
Tross nettskyens unge alder har det allerede dukket opp mange myter.
– Etter 5 år som en del av IT-hverdagen, florerer fortsatt myter og misforståelser om nettskyen – av naturlige årsaker. Nettskyen representerer en grunnleggende endring av selve fundamentet for IT – en betydelig utfordring for etablerte miljøer, ikke minst leverandørsiden. På den andre siden er mulighetene så attraktive og spennende at endringen ikke lar seg stoppe. I en slik situasjon har mange aktører interesse av å skape myter og misforståelser. De kan ikke stoppe utviklingen, men de kan bremse den – i alle fall lokalt, sier Helge.

Kan du nevne noen myter?
– Eksempler på slike misforståelser er “nettskyen er usikker”, “nettskyen gir mindre mulighet for skreddersøm/lokale tilpasninger”, “nettskyen er et annet ord for outsourcing” og “nettskyen er umoden teknologi”. Disse og flere kommer jeg inn på i foredraget, men la meg kort parkere den første og den siste. Først sikkerhet: Nettskyen er et konsept. Som sådan har den ingen sikkerhetsattributter. Sikkerhet har med tjenestene å gjøre, ikke med konseptet – som i seg selv tilrettelegger den sikkerhet vi måtte trenge. Derfor bruker det amerikanske forsvaret og CIA i raskt voksende grad Cloud Computing. Påstanden om ‘moden teknologi’ havner i samme bås. Teknologiene som implementerer nettskyen og nettsky-tjenester er velkjente. Leverandører som selger nettsky-teknologi som noe nytt, bør påkalle skepsis. Leverandører som utnytter nettskyen til produksjon og levering av tjenester, bør vekke interesse.

Du har tidligere skrevet at blant annet BYOD og Cloud er trender som vil endre verden – På hvilken måte?
– Nettskyen er industrialiseringen av IT. Vi har i løpet av noen hundre år industrialisert de fleste områder rundt oss – fra landbruk til finans, fra boliger til turisme, fra industriproduksjon til transport. Nå er tiden overmoden for IT. Det betyr blant annet at teknologien skal ut av syne, komplikasjonene skal gjemmes og verden omfokusere på tjenester i stedet for teknologi og kompleksitet. En generell og essensiell nivåheving.

– BYOD er en drivkraft i denne utviklingen fordi dagens mobile klienter frigjør brukerne fra IT-avdelingene. De kan gjøre som de vil, og gjør nettopp det. Hele IT-verden endres for å imøtekomme de nye behovene og utnytte de nye mulighetene. Cloud Computing er plattformen denne fremtiden bygges på. IT-avdelinger og utviklingsmiljøer må omstille seg raskt for å henge med. Gamle regimer, mekanismer og tankesett fungerer ikke lenger.

Hvorfor bør bedrifter være oppdatert på hvilke muligheter som finnes i nettskyen?
– Når så fundamentale endringer skjer, kan ingen bli sittende på gjerdet uten å bli akterutseilt. Basisressursene blir standardisert og forsvinner ut av syne – omtrent som energi og telefoni, mens markedet fokuserer på tjenester. Lavere kostnader og enorm fleksibilitet endrer virkelighetsbildet og dermed konkurransesituasjonen kraftig. Ingen ‘kommer unna’ og alle vinner – unntatt de som blir sittende på det proverbiale gjerdet.
 

About

Maia Håland jobbet med innholdsproduksjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Maia: