Knus individualismen – innfør ett felles system for kundeoppfølging

– For å gjøre om firmaets salgsstrategi til praktisk handling må man ha et felles system for kundeoppfølging. Relasjonene og relasjonshåndteringen skal ikke stå og falle med den enkelte medarbeider, og forsvinne ut den dagen den ansatte slutter.

Praktiske råd ved innføring av et system for kundeoppfølging

  1. Den som leder salgs- og kundeaktivitetene bør sette opp målbare kriterier, slik at det blir mulig å følge med på ulike parametere. På den måten får den enkelte tilbakemeldinger på sitt arbeid, noe alle ønsker seg og som forbedrer innsatsen.
  2. Tenk enkelt, ta et skritt av gangen, og ikke ta deg vann over hodet.
  3. Ikke tenk på innføringen av kundeoppfølgingssystemet som noe nytt og vanskelig – det er tvert imot fortsettelsen av det samme du har gjort før – bare at alle i virksomheten gjør det innenfor det samme rammeverket. Systemet utgjør en felles plattform, der all informasjon ligger samlet, som ellers finnes i ulike programmer og skuffer og permer.
  4. Prioriter å sende de ansatte på kurs når virksomheten innfører kundeoppfølgingssystem, så er du sikker på at alle får med seg de viktigste poengene og at det er en felles forståelse for hvorfor og hvordan systemet skal brukes.
  5. Du må våge å pålegge medarbeiderne å bruke systemet.
  6. Husk at det er gjennom relasjoner og relasjonshåndtering du skaffer deg fortrinn i dagens marked. Det vil alltid være andre leverandører der ute. Kunden velger deg bare dersom du lykkes med å håndtere relasjonen!

Mest populære