Gå til hovedsiden

Ny klageordning i EU om netthandel i utlandet

Nettbasert klageportal (EU) skal gjøre det enklere for forbrukerne å klage i saker som gjelder netthandel i utlandet.

Nå blir det enklere for forbrukerne å klage i saker som gjelder netthandel i utlandet
Ny klageordning i EU til netthandel i utlandet

Dagens system for utenrettslig klagebehandling for forbrukersaker er i stor grad fragmentert.

I dag må forbrukere forholde seg til Forbrukertvistutvalget – med forutgående mekling i Forbrukerrådet, forskjellige frivillige bransjenemnder og enkelte offentlige klagenemnder. Klageadgangen gjelder imidlertid ikke for alle handelsområder, og nemndene er i stor grad ulike både i organisering og funksjon.

Dette skal det ryddes opp i.

 

Innføring av ny klageordning i EU – netthandel i utlandet

Også i EU er tvisteløsningen i stor grad fragmentert, og som et resultat av dette ble den europeiske klageportalen Online Dispute Resolution (ODR ) lansert i EU 15. februar 2016. Portalen skal benyttes til forbrukerklager vedrørende kjøp over landegrensene i EU/EØS. Den nettbaserte klageportalen skal gjøre det enklere for forbrukerne å klage i saker som gjelder netthandel i utlandet.

De nasjonale klageorganene skal nå behandle klager fra forbrukere bosatt i samme land, og fra forbrukere som er bosatt i et annet EØS-land. Det kan for eksempel være turister som kjøper en vare i Norge, og som oppdager en feil ved varen når de er tilbake i hjemlandet sitt.

 

Klagebehandlingstilbudet blir gjeldende også i Norge

Norge er forpliktet til å følge opp dette, og gjennom en ny lov om klageorganer for forbrukersaker skal det nå legges til rette for en mer ensartet klagebehandling. Målet er å etablere et rimelig utenrettslig klagebehandlingstilbud av god kvalitet for forbrukertvister.

 

Hva innebærer dette forslaget?

Forslaget innebærer for det første at Forbrukerrådet skal tilby mekling mellom partene i alle typer forbrukersaker med mindre det er opprettet et annet særskilt tilbud. Portalen vil brukes til kommunikasjonen mellom forbruker, næringsdrivende og klageorganet gjennom hele prosessen fram til avslutning av saken. Det er altså Forbrukerrådet eller et annet innmeldt klageorgan man skal forholde seg til i fremtiden.

For det andre skal næringsdrivende som omsetter kun gjennom netthandel opplyse om klageadgangen gjennom ODR-portalen. Portalen vil så identifisere riktig innmeldt klageorgan.

 

Antagelig ikke de store utfordringene for norske forhandlere…

Norske virksomheter er allerede vant til å forholde seg til en relativt streng forbrukerlovgivning, blant annet gjennom Angrerettsloven. De foreslåtte endringene vil nok best merkes på følgende to punkter:

  • Næringsdrivende som driver nettbasert handel med forbrukere skal opplyse om ODR-portalen på sine nettsider, og hva som er rette klageinstans. Det skal være en lett tilgjengelig elektronisk lenke til opplysninger om den nettbaserte klageportalen
  • Forbrukerrådet vil antagelig bli den klageinstansen næringsdrivende skal forholde seg til, med mindre andre klageorgan også godkjennes.

 

…med ett unntak

Terskelen for utenlandske forbrukere til å klage over kjøp gjort i Norge vil antagelig bli lavere, og det må påregnes at flere vil benytte seg av denne adgangen.

Stortinget skal avgi sin innstilling til lovforslaget 3. mai 2016. Bakgrunnen for saken finner du her med en oppsummering av forslagets konsekvenser på side 14.

 

Skrevet av Advokat Øystein Vågsether –  Merverdiavgift – Visma Advokater

Mest populære