Gå til hovedsiden

Kjøregodtgjørelse for ansatte

Normalsatsen for kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil er i 2014 på 4,05 kroner per kilometer ved yrkes- eller tjenestekjøring. Satsen gjelder altså også hvis du er ansatt i for eksempel eget aksjeselskap. Bilen er det vanligste framkomstmidlet i næringslivet, og kjøregodtgjørelsen er skattefri for deg, samtidig som bedriften får fradrag for kostnaden. Du kan […]

Normalsatsen for kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil er i 2014 på 4,05 kroner per kilometer ved yrkes- eller tjenestekjøring. Satsen gjelder altså også hvis du er ansatt i for eksempel eget aksjeselskap.

Bilen er det vanligste framkomstmidlet i næringslivet, og kjøregodtgjørelsen er skattefri for deg, samtidig som bedriften får fradrag for kostnaden.

Du kan altså årlig motta 40 500 kroner i skattefri bilgodtgjørelse hvis du kjører 10 000 kilometer i forbindelse med yrkes- og tjenestekjøring. For hver kilometer over dette er satsen 3,45 kr/km.

Kjøregodtgjørelse for arbeidsreiser er skattepliktig

NB! Vær oppmerksom på at arbeidsreiser (reiser til og fra ett eller flere faste arbeidssteder) ikke kommer inn under denne ordningen. Hvis du får godtgjøring for slik privatkjøring, regnes det som skattepliktig inntekt for deg som arbeidstaker.

Det er en egen fradragsmulighet for arbeidsreiser i din personlige selvangivelse.

Vilkårene for skattefri bilgodtgjørelse

For at bilgodtgjørelsen skal kunne betales ut skattefritt, og uten at det foretas forskuddstrekk, må du oppfylle disse vilkårene:

 1. Godtgjørelsen utbetales kun for yrkes- eller tjenestekjøring.
 2. Godtgjørelsen må ikke overstige satsene i statens reiseregulativ.
 3. Bilgodtgjørelsen må dokumenteres ved reiseregning som utarbeides av arbeidstakeren. Dette vil vanligvis i praksis bety kjørebok. Denne skal minst inneholde følgende opplysninger:
 4. arbeidstakerens navn, adresse og underskrift,
 5. dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise,
 6. formålet med reisen,
 7. hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
 8. fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
 9. totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (ev. trippteller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes- eller tjenestereise, og
 10. navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for.

 Satsene for bil og andre framkomstmidler

 •  Bil inntil 10 000 km i kalenderåret: kr 4,05 per km.
 • Bil over 10 000 km: kr 3,45 per km.
 • Tillegg for bruk av biltilhenger eller utstyr/bagasje i bilen (over 150 kg/0,5 kubikkmeter): 1 kr per km.
 • Tillegg per passasjer i bilen: 1 kr per km.
 • El-bil: kr 4,20 per km.
 • Motorsykkel over 125 ccm: 2,90 kr per km.
 • Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm: 1,60 kr per km.
 • Snøscooter og ATV: 7,50 kr per km.
 • Båt med motor inntil 50 hk: 4 kr per km.
 • Båt med motor fra og med 50 hk: 7,50 kr per km.
 • Andre fremkomstmidler: 2 kr per km.

Kjøregodtgjørelse for privatbil i egen næringsvirksomhet

Hvis du bruker privatbilen i forbindelse med egen personlig næringsvirksomhet (i enkeltpersonforetak), gjelder andre regler. Disse reglene kommer vi tilbake til i en egen artikkel.

 

Mest populære