Kast alle fakturaene – gjør dem elektroniske og send dem på flyt

– Elektronisk fakturaflyt er et område hvor det er enkelt å skaffe seg effektivitetsgevinster, og som begynner å få fotfeste blant norske virksomheter. Spørsmålet er ikke om manuell behandling av innkommende papirfakturaer og bilag kommer til å forsvinne, men når.

– Mange bruker mye tid på å følge opp inngående fakturaer som går på kryss og tvers i huset mellom flere avdelingsledere. Mange leverandører bruker feil selskapsinformasjon på sine fakturaer, noe som kan resultere i feil faktura sendes til signering til feil avdelingsleder. Fakturaen blir så videresendt, uten at regnskapsavdelingen får beskjed om dette. I ettertid bruker man ofte mye tid på å finne ut hvem som da til slutt hadde mottatt fakturaen.

Most popular