Gå til hovedsiden

Kasse til å bli glad i

Mange av våre kunder har til dels godt integrerte kasseløsninger mot våre ERP-systemer i dag og det er bra siden vi er opptatt av integrasjon. Andre av våre brukere har også kasseløsninger som ikke er integrert med økonomisystemet og det er ikke så bra.

Sverige innfører fra 1. januar 2010 nye EU-regler rundt godkjenning av kassesystemer. Det er utvidede krav til kassesystemer slik at de skal tilfredsstille revisjonskrav som er utarbeidet. De samme kravene vil bli innført i Norge i løpet av neste år, muligens allerede til sommeren.

Vi er som kjent opptatt av integrasjoner, og viser dette ved at vi har utviklet en helt ny kasseløsning som er totalintegrert med våre økonomisystemer hvor alle grunndataene ligger. Dette nye systemet tilfredsstiller selvsagt de nye kravene som kommer.

Det vil si at fra neste år vil du ha en løsning hvor du fra kassepunktet får informasjon om blant annet produkter, lagerstatus, bilder av produktene, prisavtaler registrert i økonomisystemet, kunder, åpne poster og all annen nyttig informasjon du ønsker tilgjengelig når du står i kassen med kunden. Det er særlig logging av aktiviteter som er styrket i løsningen.

Løsningen er tilpasset faghandelsbedrifter. Gode eksempler er jernvareforretninger, maleforretninger, VVS osv. det vil si butikker som veilleder kunden i et salg før det gjennomføres. Løsningen er dermed ikke egnet for detaljhandel med veldig mange transaksjoner(Rema, Kiwi etc.) men der har vi allerede ledende løsninger.

Mer kan jeg ikke si foreløpig, men gled deg til neste år hvis du ønsker en brukervennlig kasseløsning tett integrert med økonomisystemet.

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.