Kassadagbokens avskjed

Før satt regnskapsføreren der med kassadagboken og var den som hadde oversikten over alt. Selvangivelsen ble maskinskrevet med blåpapir imellom slik at man fikk sin egen kopi.

D

– Alt var så mye bedre før, sier noen. Men var det bedre? Tenk hvor mye mer omstendelig alt var. I den spede begynnelse satt vi med kassadagbok og passet på å få like mye til debet og kredit. Det tok ofte en dag bare for å få summert ned kontiene for måneden. Da var det ikke bare for sjefen å be om en resultatrapport og få den analysert rett etter lunsj.

Så kom databehandling inn i bildet, og vi fikk punchelister og det ble ansatt egne punchere. Da var det heller ikke bare å trykke på en knapp for å få ut rapportene. Jeg husker at en gang i uken brukte vi å hente hauger med datalister. Det var spesifisert reskontro og hovedbok, og heldigvis også saldolister så vi enklere kunne få oversikt over kontiene, og nå fikk vi resultat og balanse hver måned. Men hvis du ikke var forsiktig kunne det hende at du veltet hele trekkspillet av noen rapporter slik at du måtte brette dem sammen igjen.

Vi hadde ikke dataprogrammene i huset, men kjøpte tjenesten fra store dataleverandører.

Den eldre garde murret vel over alt dette styret med dataen. Alt ble så mye vanskeligere og nå kunne nesten hvem som helst trylle fram et resultat med et tastetrykk. Ja, den gang virket dette også veldig lettvint i sammenligning med kassadagbok og de manuelle oppsettene hver måned.

Så kom minimaskinene og pc-ene. Da kunne vi selv registrere og oppdatere bilagene. Da vi fikk til å spørre på konti og kunne søke etter bilag, trodde vi at vi var kommet til himmelriket. Enklere kunne det vel knapt bli?

Nå hadde selv de mest innbitte måtte innse at verden gikk framover og at fremdels ble det ført debet og kredit, men at alt gikk mye raskere enn før i tiden.

Men enda satt vi og maskinskrev selvangivelser og næringsoppgaver, og vi måtte bruke blåpapir imellom for å få en egen kopi. Etter hvert ble heldigvis kopimaskinen mer vanlig, slik at det ikke var så farlig hvis vi skrev feil. For da ble alle kopiene leselige og du slapp å bruke viskelær «penna» også på kopiene.

Omsetningsoppgaver og Terminoppgaver skrev vi også for hånd.

Det var skikkelig revolusjonerende da vi kunne sende inn Lønns- og trekkoppgaver på diskett. Men huff, tenk å sende all data i posten.

Etter hvert da internett kom kunne vi få sendt filer via mail og innrapporteringer til det offentlig kunne sendes elektronisk. Men enda var det mange som tviholdt på brev og sendinger via post, selv om portoen steg og postgangen tok alt for lang tid.

Da AltInn kom ble det nesten ramaskrik, og huff hvor forferdelig alt var. Enda er det nok en del som vegrer seg for å sende inn via AltInn, men for de fleste er vel dette blitt en del av hverdagen nå? Og hvor mye enklere det er blitt hvis det må sendes inn en korrigert omsetningsoppgave? Utviklingen går stadig fortere og på sikt vil vel det aller meste bli elektronisk? Til neste år er bl.a skattekortene i papirformat en saga blott.

De fleste sender vel elektroniske fakturaer eller får skannet bilagene nå slik at de kommer automatisk opp når vi ser på et bilag i regnskapet?

Reiseregninger registreres elektronisk og flere og flere får satt bort all administrasjon av programvaren. Tenk på all tid som tidligere gikk med på oppdateringer, ta backuper og ikke minst vedlikehold av servere og alt det som koster penger og heftelser i arbeidsdagen.

Det blir nå mer og mer vanlig at all programvare ligger på nettet. Dere betaler bare en månedlig pris pr. brukere, og så er det andre som styrer med backuper, oppdateringer og vedlikehold. Dere slipper å tenke på slike trivialiteter.

Og nå når internett er tilgjengelig så å si overalt kan du like godt sitte på hytte eller i cabincruiseren midt ute på Atlanteren og kontrollere rapportene og påse at all rapportering blir gjort innen tidsfristene. Via Google er det jo også mulig å skrive ut til skriver i Norge, selv om du er ute på Atlanteren. Genialt!

Jeg tror at selv den mest skeptiske nå ser at med dataen mer tilgjengelig kan de senke skuldrene og heller konsentrere seg om å tilby kundene enda flere tjenester samtidig som kundene også har tilgang til sine egne data.

Idag starter vårt Roadshow Regnskapsbyrå 2013. En gruppe bransje og produkteksperter fra Visma reiser rundt i Norge og viser byråene de nyeste og mest effektive løsningene som tilbys regnskapsbyråer idag.