Kan nettbrett lånes ut skattefritt til arbeidstakere?

Jeg får stadig spørsmål fra arbeidsgivere om hvorvidt utlån av nettbrett til arbeidstakere er skattefritt.

Dette har egentlig to sider:

1. Vil utlånet av nettbrettet medføre  noen skatteplikt?

2. Hva når arbeidstaker bruker nettbrettet til surfing via mobilnettet, er disse kostnadene skattepliktige?

Regler for utlån av nettbrett
Et lesebrett kan lånes ut dersom:

  • utlånet skjer i arbeidsforhold
  • utlånet er tjenestlig begrunnet
  • utstyret ikke er arbeidstakers eiendom

Når du som arbeidsgiver bestemmer deg for å låne ut nettbrett til en ansatt, antas det at dette er begrunnet i jobben. Utlånet er dermed skattefritt.

Får den ansatte nettbrettet til odel og eie, må dette skattlegges som en naturalytelse. Nettbrettet må i slike tilfeller verdsettes, som hovedregel til markedsverdi. Kan ikke markedsverdi ansettes spesifikt brukes følgende verdiansettelse:

 

Alder

 

Verdi

Utstyr som er mindre enn 1 år gammelt

80 prosent av opprinnelig kostpris inkl mva

Utstyr som er mellom 1 og 2 år gammelt

50 prosent av opprinnelig kostpris inkl mva

Utstyr som er mellom 2 og 3 år gammelt

20 prosent av opprinnelig kostpris inkl mva

Utstyr som er 3 år eller eldre

kr 500 (inklusive merverdiavgift)

Kostnadene til mobildata
Tilgang til mobildata anses som en elektronisk kommunikasjonstjeneste. Etter hovedreglene faller slik dekning inn under skatteplikt for elektronisk kommunikasjon. Skattedirektoratet har, som et unntak fra denne hovedregelen, unntatt tilgang til mobildata fra skatteplikt når tilgangen skjer over UMTS/3G nettet.

De fleste dataabonnement på nettbrett faller inn under dette, og regnes ikke som en egen tjeneste. Arbeidsgivers betaling av et slikt abonnement er med andre ord ikke skattepliktig.

Konklusjon
Utlån av nettbrettet med tilgang til datatrafikk over mobilnettet er ikke skattepliktig når utlånet er begrunnet i tjenestlig bruk.

Lønnsinnberetning
Bli oppdatert på hvordan du innrapporterer elektronisk kommunikasjon.

Meld deg på Lønn Update og lær alt du trenger å vite om lønnsinnberetning!

 

 

Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod: