Gå til hovedsiden

Kan jeg omdanne mitt ENK til AS skattefritt nå i 2012?

Et enkeltpersonforetak (ENK) kan faktisk omdannes til aksjeselskap AS uten at omdanningen får skattemessige konsekvenser. Det store spørsmålet for mange nå vil være: Kan dette gjøres allerede i 2012? Her er svaret ja. Minst 80 prosent av aksjekapitalen AS-et må overta den næringsdrivendes ligningsmessige inngangsverdier på nærings- og finansaktiva som blir overført til selskapet. Innehaveren […]

Et enkeltpersonforetak (ENK) kan faktisk omdannes til aksjeselskap AS uten at omdanningen får skattemessige konsekvenser.

Det store spørsmålet for mange nå vil være: Kan dette gjøres allerede i 2012?

Her er svaret ja.


Minst 80 prosent av aksjekapitalen
AS-et må overta den næringsdrivendes ligningsmessige inngangsverdier på nærings- og finansaktiva som blir overført til selskapet.

Innehaveren av enkeltpersonforetaket må (eventuelt sammen med ektefelle) tegne minst 80 prosent av aksjekapitalen i det omdannede selskapet og ha en tilsvarende andel av stemmeretten.

Inntil 20 prosent av aksjene – med tilsvarende stemmerett – kan tegnes av eierens arvinger eller andre med særlig tilknytning til virksomheten.


Omdanning innen 1. juli
Overgang til selskapsligning foretas med virkning fra 1. januar i inntektsåret. Det er imidlertid krav om at et AS må være stiftet og melding sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli i inntektsåret.

Merk! Det innebærer at omdanningen fra enkeltmannsforetak til AS må foretas innen 1. juli 2012 for å få virkning fra inntektsåret og regnskapsåret 2012.

I et AS er ansvaret for aksjonærene i utgangspunktet begrenset til aksjeinnskuddet (minimum 30 000 kroner). Det er den selskapsformen som gir minst risiko. I ENK er innehaveren ansvarlig for alt.


Stor risiko eller store overskudd
Men det er viktig å være klar over at det ikke uten videre er lurt at et ENK omdannes til AS.

En slik omdanning vil i første rekke være hensiktsmessig der et ENK driver en virksomhet med stor risiko, høy omsetning og betydelige overskudd, har ansatte, eller driver virksomhet med store verdier i varige driftsmidler eller med lånefinansiering.


Ikke omdanning av AS til ENK
Det er altså liberale regler skattemessig for den som ønsker å gjøre et firma om fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap.

Er det snakk om å gå den andre veien, altså gjøre et AS om til et enkeltpersonforetak, blir det helt andre regler.

AS-et må oppløses, med likvidasjonsbeskatning for aksjonæren(e).

Innehaveren står fritt til å opprette sitt ENK når det måtte være, og også til å sette inn gjenværende (og beskattede) midler etter likvidasjonen inn i ENK-et når og i den grad det måtte passe.

Kilde: Beste selskapsform

Av Otto Risanger

Mest populære