Gå til hovedsiden

Kan jeg bruke av firmaets penger?

Enkeltpersonforetak Beløp som innehaver av enkeltpersonforetak tar ut, medfører ingen formaliteter. Innehaveren står fritt til å låne av kassa. Det er innehaverens egne penger. Utbetalingene berører ikke innehaverens ligning. Bare regnskapsmessig resultat berører ligningen. Aksjeselskap Det skal være et skarpt skille mellom aksjeselskapets midler og daglig leders midler/eiernes midler. Det kan lånes ut penger til […]


Enkeltpersonforetak

Beløp som innehaver av enkeltpersonforetak tar ut, medfører ingen formaliteter. Innehaveren står fritt til å låne av kassa. Det er innehaverens egne penger.

Utbetalingene berører ikke innehaverens ligning. Bare regnskapsmessig resultat berører ligningen.


Aksjeselskap

Det skal være et skarpt skille mellom aksjeselskapets midler og daglig leders midler/eiernes midler.

Det kan lånes ut penger til aksjonærer eller ansatte fra selskapet, så sant dette er tillatt ifølge aksjeloven ut fra selskapets økonomi, og lånet er sikret på vanlig måte og alle formaliteter er oppfylt. Men lån kan bli gjort om til utbytte (for aksjonær) eller lønn (for ansatt)  av skattemyndighetene.

Lån til finansiering av årets forbruk eller skatter anses normalt som lønn når det gjelder en ledende ansatt, eller i andre tilfeller som utbytte for aksjonær.

Lån med noenlunde normal tilbakebetalingstid til finansiering av formuesgoder blir som regel godtatt som lån.

Lån – såkalte forskuddslån – opptil 60 prosent av folketrygdens grunnbeløp kan tas opp problemfritt, så sant det er avtalt en nedbetalingstid på maksimum ett år, og denne nedbetalingsfristen overholdes.


Deltakerlignet selskap

Eierne har tilnærmet fri adgang til å ta ut selskapets midler i et ANS/DA, med ett unntak: Selskapsloven sier at det ikke kan foretas utdelinger til deltakerne «så langt dette åpenbart vil skade selskapets eller kreditorenes interesser».

Selskapet må altså kunne oppfylle sine forpliktelser. Utover det gjør eierne som de vil – men de må være enige om det som gjøres.

Allerede under utarbeidelse av selskapsavtalen bør deltakerne få med hvor mye den enkelte eier skal ha adgang til å ta ut i penger, eventuelt til å dekke den skatt man får som deltaker i selskapet.

Kilde: Beste selskapsform: Fordeler og ulemper

 

Mest populære