Kan dere jobbe enda mer effektivt?

I et høykostnadsland som Norge, er bedriftene nødt til å jobbe effektivt for å være konkurransedyktige. Her følger noen faktorer som du kan påvirke for å gjøre din bedrift mer effektiv.

Gode og riktige arbeidsverktøy: Visma sin misjon er å levere programvare som øker bedrifters lønnsomhet. Det gjelder å finne den programvarepakken som best dekker din bedrift sine behov. Et tips er å ha flere systemer som “snakker sammen”, slik at dere unngår dobbeltregistrering.

Automatisering: Hvorfor bruke tid og ressurser på repetitive oppgaver som kan automatiseres?

Et eksempel kan være å automatisere hele “Purchase to Pay”-prosessen, slik at penger nærmest fakturer seg selv. Fra fakturering, til innbetaling og bokføring, til eventuell purring og inkasso.

Statlige krav og kommunikasjon: Dette ligger i utgangspunktet utenfor din kontroll, men ikke helt. Du kan komme med forslag til hva staten kan gjøre for å lette din arbeidshverdag på www.enklereregler.no.

Gode arbeidsrutiner: Det hjelper ikke med gode rammevilkår dersom du ikke jobber smart innenfor disse. Nesten 90 % av det du gjør i løpet av en dag, gjør du av vane. Det å innarbeide gode vaner er derfor en stor del av nøkkelen til suksess.

Jobber din bedrift effektivt nok, eller finnes det enkelte områder hvor dere kan stramme inn enda mer?

About

Maia Håland jobbet med innholdsproduksjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Maia: