Gå til hovedsiden

IT-sikkerhet: Kan vi stole på skytjenestene?

«Det er litt som forsikringer. Oppleves som en unødvendig utgift – helt til den dagen det brenner», sier sikkerhetssjef Espen Agnalt Johansen i Visma.

Espen Johansen, sikkerhetssjef i Visma
Espen Johansen, sikkerhetssjef i Visma

Det er nesten hverdagskost å se overskrifter om «datainnbrudd» eller «IT-problemer». Trusselbildet er økende – og de blir stadig mer avanserte og alvorlige.

– Når flere og flere enheter kobles til internett, øker også risikoen for et digitalt angrep. Konsekvensene kan være enorme, sier sikkerhetssjef Espen Agnalt Johansen i Visma.

Lær mer om it-sikkerhet på visma.no

Bedrifter velger sky på grunn av it-sikkerhet

Sikkerhet i skytjenester er et brennhett tema. Kan vi stole på at appene og systemene vi bruker ivaretar dataen og personvernet vårt? 

– Stadig flere bedrifter velger å flytte løsningene sine opp i skyen, enten det dreier seg om lønn, HR, ERP eller CRM. Hovedgrunnen er kanskje at du får automatiske oppdateringer og vedlikehold, muligheter for skalering og å jobbe hvor og når du vil, sier Johansen.

– Men trenden er at stadig flere også velger sky på grunn av hensynet til IT-sikkerheten.

«Når flere og flere enheter kobles til internett, øker også risikoen for et digitalt angrep. Konsekvensene kan være enorme»

Espen Johansen, sikkerhetssjef i Visma

Fikk nytt lønnssystem: – Avgjørende å jobbe skybasert 

Hos teknologi- og innovasjonsselskapet Knowit Norge kom overgangen til digitalt lønnssystem i grevens tid. I januar 2020 fikk de nytt lønnssystem i skyen som sørger for lønnskjøringen til alle de 700 ansatte.

– Vi er utrolig fornøyde. Da pandemien inntraff så vi hvor avgjørende det var å jobbe skybasert. Nå er vi ikke avhengige av å være fysisk på kontoret for å kjøre lønn, sier Bjørg Haaland i Knowit Norge.

Haaland forteller at systemet sparer de ansatte for unødvendig tidsbruk – og at det har vært overraskende enkelt å legge om rutinene. Nytt system har også gitt en tryggere hverdag.

– Det som før ble gjort manuelt, kan nå enkelt spores og rettes. Vi kan for eksempel kjøre oppdateringer på lønnsslipper helt frem til lønnen er betalt, sier Haaland.

Les også: Hele intervjuet med Knowit Norge

Hvorfor er sikkerheten din bedre i en skytjeneste?

Bedrifter som bruker lokalt installert programvare er selv ansvarlig for store deler av sikkerheten.

Johansen i Visma forklarer at når du derimot velger en skytjeneste, er det leverandøren som er ansvarlig, både for sikkerheten, og det å etterleve lokale og internasjonale krav, lover og forskrifter.

– Velger du skyløsninger fra en profesjonell leverandør, har de som regel mer spesialisert kompetanse og bedre tilgjengelighet på IT-ressurser enn hva den enkelte kunde har, sier Johansen.

– Samtidig får du sikkerhetsoppdateringer og andre programvareoppdateringer som en del av leveransen når du investerer i skytjenester hos en profesjonell leverandør.

«Velger du skyløsninger fra en profesjonell leverandør, har de som regel mer spesialisert kompetanse og bedre tilgjengelighet på IT-ressurser enn hva den enkelte kunde har»

Espen Johansen, sikkerhetssjef i Visma

Les også: Sikkerhet i skyen – ofte stilte spørsmål 

Leverandørene har også større datasentre med omfattende sikringstiltak, der det er strenge restriksjoner på hvem som får komme inn i anlegget. Mange bedrifter mangler gode rutiner for dette selv, og det vil derfor kunne gi en økt sikkerhet for en god del virksomheter.

– Når angrepene stadig blir mer profesjonelle og avanserte, må arbeidet med sikkerheten være like så. De fleste bedrifter klarer ikke gjøre denne jobben på egenhånd, og derfor outsourcer de fleste dette ansvaret.

Også GDPR har satt datasikkerhet på agendaen. Fra 2018 har alle bedrifter et visst ansvar for å sikre at de skytjenester de benytter, oppfyller visse krav.

– Dette gjelder spesielt skytjenester som behandler persondata, som for eksempel et lønnssystem, forklarer sikkerhetssjefen.

Lær mer om it-sikkerhet på visma.no

Mest populære