IT-Norge samlet til idèstafett

Denne uken deltok Visma-sjef Øystein Moan på en idèstafett, arrangert av IKT-Norge, hvor toppledere og representanter fra IT-næringen fikk komme med sine forslag til hvordan regjeringen kan effektivisere sine IT-prosesser. Fornyingsminister Rigmor Aasrud fronter regjeringens prosjekt “digitale agenda” hvor formålet er å sikre økt verdiskaping og mer innovasjon gjennom smartere bruk av IT i departementene.
Øystein Moan la frem sitt forslag om hvordan overgangen fra papirfakturaer til eFaktura mellom bedrifter kan gi enorme innsparinger. – Flere hundre millioner fakturaer går i dag på papir. Det er ganske avleggs. I Danmark innførte man allerede for fem år siden e-faktura mot staten. La oss si at innen 1. juli 2013 skal alle fakturaer til offentlig sektor være elektronisk. Og ved inngangen til 2014 bør det bli forbudt å sende papirfaktura mellom organisasjonsnummer. Det vil gi besparelser i flere milliarder-klassen, sa Moan.
Rigmor Aasrud understrekte viktigheten av å inkludere IT-næringen når regjeringen nå jobber mot å skape en mer effektiv offentlig sektor: – Europa og verden er i en krevende økonomisk situasjon. IKT bidrar mye til produktivitetsforbedringer. Det er på mange måter drivstoffet til innovasjon i Norge. IT er en viktig næring. Derfor ønsker vi å lage en digital agenda for Norge som er en stategisk tilnærming til IT-bransjen, og for å tenke strategisk rundt utfordringene som IT-næringen har.
De konkrete planene for digitale agenda-prosjektet legges fram første kvartal i 2012.
Lisa works in the Corporate Marketing department in Visma. Before joining Visma in 2011 she lived several years in London working for international companies, as well as working one year in New York. Lisa holds a Bachelor Degree in International Marketing from BI Norwegian School of Management.
Connect with Lisa: