It-investeringer + kompetanseheving = effektivisering

  • Gjør ditt selskap IT-investeringer for å effektivisere en form for prosess?
  • Investerer dere samtidig i opplæring av de ansatte?

For å få full effekt av en ofte dyr og krevende investering, er det viktig å bruke tid på opplæring av ansatte. Min erfaring viser at de kundene som får mest effekt av sine IT-investeringer er de kundene som investerer mye i opplæring og kompetanseheving til sine medarbeidere. Det man ofte glemmer er at det å jobbe effektivt i en programvare er mer enn bare å bruke systemet riktig. Det handler om effektivisering av prosesser, se muligheter, bruke hurtigtaster og utnytte data som ligger i bunn, men som kanskje ikke er synlig i selve løsningen. Med andre ord holder det ikke og kun gi opplæring i systemet. Du må skjønne koblingene mellom systemene, hente ut data, koble de sammen, analysere og presentere.

Etter endt studium og utallige timer i både Word og Excel mente jeg lenge at jeg var en habil Office bruker. I dag vet jeg bedre. Nå anser jeg meg selv dårligere i Office pakken enn hva jeg gjorde da, og dette til tross for at jeg nå kan mye mer. Dette har vært en tankevekker. Jeg antar flere av dere har hørt skrekkhistorier om tilbyder som har sendt prisforslag til en kunde med kostpris i en skjult rad i en Excel fil, som syntes det var rart at kunden så fint traff på laveste akseptable pris. Å hente, presentere og distribuere data er forretningskritiske operasjoner som i dag ofte gjøres av personer som er selvlært og selv mener de kan systemene. Det at man er selvlært, eller kun bruker deler av systemer fører ofte til support henvendelser som fra brukerens side oppleves som feil i programvaren, men som egentlig er mangel på kompetanse. Utfordringen er at du som regel ikke vet hva slags kompetanse som mangler.

I dagens konstante krav om vekst på færre ressurser, er effektivisering kritisk for å levere gode resultater. Det krever at ansatte jobber på nye måter og er effektive i de daglige gjøremål. Det er ikke godt nok å levere litt bedre enn i fjor, vi må levere mer og annerledes. Den viktigste jobben du gjør som leder, uansett nivå er å sikre at dine ressurser innehar den riktige kompetansen til å håndtere kravene om økt lønnsomhet. Vi har dessverre ikke kommet så langt at systemene gjør jobben selv. Derfor må du som ledere sørge for at de som bruker systemene får den riktige kompetansen både i systemet og prosessen. Det er først da man får full effekt av IT-investeringer.

0